Dlaczego Murzynowo
Poeci Barlinka
Zamarzyły się nam

Karnawałowa uczta 
Młodzież Barlinecka
Studniówki

Wieści z Laskera
GOMETAL - mistrzem

Sparing Pogoni
X Turniej Echa Barlinka