Niebo nad Barlinkiem
Piękno ukryte
Spotkanie
Poetyckie podróże

Karnawałowe szaleństwo 
My w redakcji
Pożegnanie roku 2008
Człowiek uczy się całe życie
Co piszczy w oświacie

Ruch to zdrowie
Pogoń w finale

Zimowe sparingi
Wieści z Laskera