Osobowość Barlinka
Królewskie Świętojanki
Pamięci Czesława Paśnika
Uwolniono książki
Glina to wdzięczny materiał
Trzy pytania do Magdaleny Malek

Wszystko kończy się pożegnaniem

Piłkarski sezon 2004-2005 zakończony
Żeglarski Puchar Polski

IV Turniej Sportowy Górny Taras 2005
XII Festiwal Szachowy Pamięci E.Laskera
Borne zwycięzcą

Pokonanie mojej przeszłości
List Adryjanowskiego