Pamięci Czesława Paśnika

Jeżeli pokolenie ma szczęście do pasjonatów, którzy poświęcają życie dla jakiejś idei, tworzą coś dla przyszłych pokoleń, to powinnością tych pokoleń jest kontynuowanie rozpoczętego dzieła, a także pielęgnowanie pamięci twórcy, bo tak tworzy się historię i tradycję.

Idąc tym tropem, członkowie Towarzystwa Miłośników Barlinka ufundowali tablicę upamiętniającą postać i dzieło Czesława Paśnika, uroczyście zamontowaną przy wejściu do Muzeum Regionalnego. Uroczystość miała miejsce w czasie obchodów Dni Barlinka, w 24 rocznicę śmierci kolekcjonera, kronikarza i założyciela Izby Pamięci, przekształconej potem w Muzeum Regionalne..

Trudno wyliczyć zasługi i działania Czesława Paśnika, za które odznaczany był ponad 20 razy medalami państwowymi i regionalnymi. Był między innymi współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Barlinka, jego długoletnim sekretarzem i dokumentalistą. Organizował spotkania i konkursy na wspomnienia i pamiętniki, dbał o promocję miasta pisząc m.in do biuletynów Polskiej Akademii Nauk. To dzięki niemu zachowało się wiele dokumentów, pamiątek i eksponatów, na które wydawał wszystkie prywatne pieniądze.

Postać Cz. Paśnika to temat godny podjęcia przez nauczycieli.

R.K.
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka