Seniorzy na wyjeździe
Osobowość roku - wywiad
Grand Prix
Dni Barlinka 2008

Młodzieżowa Wymiana
Teatralna

Kolejny rok
Promocja zdrowia

ZSP nr1 Liderem
Pieniądze na rozwój
szkoły

Memoriał
im. A. Pluszczyka
Piłka siatkowa

Szkolenia młodych
piłkarzy