Ważne sprawy w TMB

9 czerwca o 18.00 rozpoczęło się comiesięczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Barlinka, które prowadził prezes Andrzej Potyra. Poinformował on o sprawach, nad którymi pracuje Zarząd.

- Powrócił do pomocy zapewnienia wyżywienia uczestnikom międzynarodowego obozu wolontariuszy w 2 tygodniach sierpnia; sprawa została już załatwiona oznajmił T.Szyld, bo sponsor się znalazł.

- Prezes przedstawił sytuację pracy i urlopowania redaktora naczelnego Echa Barlinka w oparciu o umowę o pracę.

- Sekretarz Zarządu Kasia Bartnicka o faktycznej sytuacji ekologicznej Barlinka.

Na zebraniu ustalono, że głównym działaniem TMB jest nurt kulturalno-oświatowy, obok którego włączać się należy w sprawy społeczno-gospodarcze. Dlatego Towarzystwu Miłośników Barlinka głęboko leży na sercu los ponad 100-letniego budynku przy ul. Paderewskiego, który jest charakterystyczny dla dawnej architektury Barlinka i w którym nie tak dawno był klub seniora. Należy więc zwrócić się z pismem do władz miasta, by przeznaczyć ten obiekt na siedzibę BIBLIOTEKI. Zorganizowana zostanie (w mieście, szkole) akcja zbierania podpisów za przeznaczeniem budynku przy Paderewskiego na Bibliotekę Publiczną. Ze względu na zabytkowy charakter budynku, należy odnowić go z odsłonięciem fragmentów oryginalnej architektury – tak sądzi Kazimierz Hoffmann.

- W Dniach Barlinka Towarzystwo Miłośników Barlinka uczestniczyło jako fundator w zamontowaniu na budynku Muzeum tablicy pamiątkowej ku czci Czesława Paśnika.

TMB na uroczystościach Dni Barlinka miało swoje stoisko i prowadziło sprzedaż Echa Barlinka, książek znaczków itp. W czasie Dni Barlinka wręczona została statuetka Osobowość Roku; za materiał prasowy odpowiedzialna – E.Ligenza.

- Zdzisław Marusiak poinformował, że Polski Związek Warcabowy proponuje zorganizowanie na stałe centralnej II ligi warcabowej w Barlinku; wyzwanie zostało podjęte; odpowiada za to Zdzisław Marusiak, który niejedne zawody gry w warcaby urządzał z dużym powodzeniem. To kolejna promocja naszego miasteczka i pomysłowych ludzi. Przy okazji spotkania mowa była też o problemach finansowych Festiwalu Emanuela Laskera.

- W zebraniu uczestniczyła M.Zajączkowska radna Sejmiku, która poinformowała, że marszałek województwa polecił odpowiedzialnym czynnikom zbadanie sprawy pałacyku cebulowego.

- Ze spraw organizacyjnych będzie wspólne wyjście w teren na początku lipca (może to będzie piknik pod chmurką). W sierpniu – wycieczka – Trzcińsko Zdrój – Boleszkowice – Mieszkowice.

Przed drzwiami siedziby TMB będzie tablica z aktualnymi komunikatami. Zapraszamy i życzymy miłych spotkań i jak zawsze dobrej atmosfery i wzajemnego zaufania.

- D.Ślepowrońska w imieniu seniorów wyraziła chęć zespołu pod kierunkiem J.Bernackiego, który może zaśpiewać TMB na życzenie uczestników. Dziękujemy serdecznie.

Urszula Berlińska
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka