Ruszają wypłaty stypendium!

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dopytywano się o przebieg realizacji wypłat stypendium szkolnego. Problem ten nurtuje wielu rodziców, zwłaszcza rodziny o niskich dochodach. Oto kilka ważnych informacji, które udało nam się uzyskać dla Czytelników Echa Barlinka od Zdzisława Kika - dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół:

Jak postępuje realizacja wypłat stypendiów szkolnych?

Z.K. - Wszyscy rodzice, którzy złożyli wnioski o stypendium szkolne dostali, lub w najbliższych dniach otrzymają decyzje o przyznaniu tego stypendium. W decyzji określona jest kwota stypendium oraz warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać jego refundację. Należy rachunek za zakupioną pomoc dostarczyć (w terminie określonym w decyzji) do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na ul. Leśną 1 (I piętro).

W jakim terminie będzie dokonywana wypłata stypendium?

Z.K. – Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w dniach 5 i 6 lipca br., o czym każdy przynoszący fakturę (rachunek) zostanie dokładnie poinformowany.

Na co należy spożytkować przyznane stypendium?

Z.K. - Poprzez pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym należy rozumieć zakup podręczników, przyborów szkolnych, plecaka, obuwia i stroju sportowego, itp. rzeczy potrzebnych do szkoły.

Co mają zrobić rodzice, którzy nie dysponują środkami na zakup rzeczy szkolnych oraz nie mają, do kogo zwrócić się o pożyczkę?

Z.K. - Owszem istnieją takie przypadki. Wówczas takie osoby powinny zgłosić się do księgarni na ul. Niepodległości (obok starego kina), gdzie mogą w tym miejscu dokonać zakupu podręczników i innych przyborów szkolnych bez wykładania własnych pieniążków. Wówczas rozliczenie nastąpi między księgarnią, a ZEASz-em, jednak i w tym przypadku taka osoba zobowiązana jest do dostarczenia faktury (rachunku) do ZEASz-u.

Czy istnieją inne formy pomocy?

Z.K. - Tylko w bardzo szczególnych przypadkach istnieje możliwość otrzymania zaliczki pieniężnej na zakup podręczników, bądź obuwia sportowego, której udziela ZEASz. Wypełnia się wówczas specjalne oświadczenie otrzymując na wstępie 2/3 kwoty stypendium, zobowiązując się tym samym do dostarczenia w określonym terminie faktury (rachunku). Podkreślam, że te szczególne przypadki to rodziny wielodzietne o bardzo niskich dochodach, które ZEASz-u są godne zaufania.

Jaki okres czasu obejmuje obecna pomoc?

Z.K. - Stypendium wypłacane jest teraz za pierwsze półrocze tego roku. Stało się tak, ponieważ dostaliśmy za mało środków na potrzeby, jakie wynikły w naszej gminie. Następne wypłaty będą obejmowały okres od września br. do czerwca 2006 roku (cały rok szkolny). Jaka będzie wielkość tych stypendium dowiemy się dopiero pod koniec roku. Miejmy nadzieję, że przy nowym podziale środków na poszczególne gminy otrzymamy tej pomocy więcej, proporcjonalnie do potrzeb uczniów naszej gminy.

 (meg)
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka