Stowarzyszenie Kultury ART-MAXI oraz Nadleśnictwo Barlinek, wraz z honorowym kuratorem prof. dr hab. Wandą Staniewską-Zątek, zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

„Piękno malowane naturą”

BARLINEK 2005

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Tematem konkursu jest piękno natury; impresje na temat dzikiej, nieukształtowanej ręką człowieka przyrody. Liczymy na to, że fotografujący, dzięki intuicji, wyobraźni i opanowaniu fotograficznego warsztatu uchwycą ulotne chwile i nastroje oraz unikną banału interpretując ten pozornie łatwy temat.

3. Szczegółowe cele konkursu:

- uchwycenie „100” odsłon przyrody, krajobrazu, nastrojów natury

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i krajobrazu

- popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

– młodzież, do lat 18  (kurator konkursu: Mariusz Szura)

– dorośli, powyżej 18 lat  (kurator konkursu: Katarzyna Mielcarek)

5. Do konkursu dopuszczone zostaną czarnobiałe i kolorowe odbitki na papierze fotograficznym oraz wydruki komputerowe w formacie minimalnym 20 x 30 cm. Zdjęcia mogą zostać wykonane w dowolnej technice.

6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć, jako pojedyncze fotografie bądź zestaw(y). Każda fotografia musi być na odwrocie zatytułowana i podpisana.

Koperta powinna zawierać także kartę zgłoszenia oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć przez organizatorów.

7. Prace konkursowe należy przesłać listem poleconym w usztywnionej kopercie na adres

Muzeum Regionalne w Barlinku

Ul. Niepodległości 17

74-320 Barlinek

Z dopiskiem na kopercie: „Piękno malowane naturą”

8. Zdjęcia muszą zostać dostarczone do organizatorów do 20 października 2005 roku.

Po w/w terminie jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii wiekowej, przyznając nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień, a także innego podziału nagród.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej:

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na wystawie pokonkursowej na początku listopada 2005 r.

9. Oprawę wystawy pokonkursowej stanowić będzie prezentacja muzyczna kompozycji wykorzystujących dźwięki natury.

10. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

11. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą.

12. Nadesłanie przez uczestnika w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.

W dniu wystawy odbędzie się również sejmik ekologiczny z udziałem prof. dr hab. Wandy Staniewskiej-Zątek oraz zaproszonego artysty-fotografa.

Kontakt tel. z organizatorami: 0604 202 077, 0504 087 465,
(095) 7463-370                                             

jesteś artystą – nie przechodź obojętnie wobec piękna

natury

Dziękujemy za pomoc i współpracę Muzeum Regionalnemu w Barlinku.
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka