Dobrodziejstwo azbestu

Coraz  więcej i głośniej mówi się ostatnio o azbeście. To dobrze, że w końcu zajęto się tym tematem. Bo właściwie to wszyscy wiedzą o azbeście „wszystko”, jednak jak co do czego przychodzi, to nie wiedzą zbyt wiele. A o jego szkodliwości to krążą niesamowite wręcz historie. Zatem przybliżę nieco informacji o tym powiedzmy produkcie.

Azbest to nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych: amfiboli i serpentynów, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami metali – magnezu, żelaza, wapnia, sodu. W zależności z jakim metalem krzemian tworzy związek, zaliczony zostaje do danego typu o różnej szkodliwości dla żywych organizmów. Najgroźniejszy jest azbest niebieski – krokidolit, mniej groźny brązowy – amoksyt i najpopularniejszy, ale równie niebezpieczny azbest biały – chryzotyl.

Dlaczego azbestem w ogóle zainteresował się człowiek. Otóż ma on mnóstwo zalet, np. jest sprężysty, miękki, odporny na mechaniczne zniszczenie, ścieranie, wytrzymały na działanie kwasów, zasad, ługów i wysokich temperatur, źle przewodzi ciepło i elektryczność. Używany jest m.in. do produkcji różnych ogniotrwałych tkanin, farb, materiałów izolacyjnych, do okładzin ciernych szczęk hamulcowych, materiałów budowlanych – eternitu.

Samo słowo azbest jest pochodzenia greckiego i oznacza niezniszczalny, niegasnący. Jak się okazuje znany i wykorzystywany był przez człowieka już w zamierzchłej przeszłości. W starożytności z azbestu tkano obrusy, a nawet chusteczki do nosa. Rzymianie używali go do wyrobu płótna zwanego „linum vivum” – żyjące płótno, w które zawijali zwłoki władców, aby po spaleniu zachować ich prochy. W Finlandii znaleziono wyroby z azbestem sprzed 4500 lat. W kolejnych wiekach dodawany był do wielu surowców np. przy produkcji niepalnego papieru, sukna na płaszcze żołnierskie. W początkach XX wieku, wykorzystano mieszaninę cementu z azbestem do produkcji świetnego lekkiego materiału nazwanego później ETERNITEM.

W tym to okresie, rewolucji przemysłowej (przełom XIX i XX w) azbest stał się niezastąpionym i najczęściej stosowanym minerałem w przemyśle. Znalazł zastosowanie w tysiącu różnych technologiach i 3500 przeróżnych wyrobach. Podczas II wojny światowej niezbędny w przemyśle zbrojeniowym. W okresie powojennym na Zachodzie i w Stanach, gdzie silnie zaczął rozwijać się przemysł motoryzacyjny stał się minerałem prawie strategicznym. Rozwój technologii kosmicznej również nie może obyć się bez włókien azbestowych.

Gdy pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku w USA i Zachodniej Europie przeprowadzone badania wykazały, że azbest wywołuje poważne schorzenia dróg oddechowych. Praktycznie od razu, bo na początku lat 70-tych całkowicie zakazano produkcji materiałów z azbestem i zaczęto jego likwidację. Wtedy to Polska po wielu latach „izolacji terytorialnej” zaczęła otwierać się na Zachód. I na nasze nieszczęście kupować „nowe” technologie i maszyny - azbestowe, których pozbywały się państwa zachodnie. Tak to rozpoczęto w naszym kraju masową produkcję wyrobów bogatych w azbest. cdn.

GP
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka