Barlinek w fotografii
Rozmaitości
Taneczne marzenia
Chirurgia jak nowa
Kryminałki
Porozumienie podpisane
Klub Integracji Społecznej
Spotkanie kobiet aktywnych
Wiadomości z USC

Wieczór Impresji Kobiecych
Konkurs literacki rozstrzygnięty
Wiatraka Czar

Co nowego w muzeum
Konkurs recytator
Koncert w Maxi Music
Pod tęczowym parasolem