Barlinek w fotografii
Hotelu nie będzie
Dni Schneverdingen
Między Courrieres, a Barlinkiem
Rozmaitości
Kryminałki
Niemcy - wizyta
Nie dla mięczaków
-spływ Płonią
Porzuciła chore
dziecko
Interwencje
-kamieniami w koty
Prezentacje
Wiadomości z USC

XII Barlineckie Lato Teatralne
Gombrowicz w
Barlinku
Ptaki jezioraki
Wakacyjne WIATRAKI
Jak powstał Barlinek
-spotkanie z Romą
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy