O pomysłach
Wieczór autorski
Uśmiechy w Brukseli
Dzieje wieczerzy


Prawie milion
Turniej profilaktyczny
Uśmiechy w Berlinie


Niepodległościowy futbol
VI Turniej Tenisa
Wieści wędkarskie