Czy w szkołach są potrzebne świetlice?

Szkoła to nie tylko miejsce nauki, lekcje i stopnie, kółka przedmiotowe.

Szkoła to także miejsce, w którym sporo czasu przed i po lekcjach spędzają uczniowie dojeżdżający. I właśnie oni wiedzą jak ważne jest, aby świetlica szkolna lub klub uczniowski były sympatycznie urządzone i odpowiednio doposażone tak w pomoce dydaktyczne jak i sprzęt relaksacyjny. Bo w świetlicy czekając na autobus szkolny, można odpocząć, ale także odrobić lekcje, powtórzyć wiadomości lub poszerzyć zainteresowania.

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ulicy Leśnej w Barlinku „świetlica marzeń” jest dopiero w fazie realizacji. Mogłoby z niej korzystać ponad stu dojeżdżających uczniów, ale niezbędne jest wyposażenie sali zarówno w meble jak i w sprzęt audio – wizualny sprzęt relaksacyjny. Stosunkowo skromny budżet szkoły zabezpiecza głównie proces dydaktyczny. Świetlicy pozostaje pozyskanie zrozumienia sojuszników szkoły, którym zależy, aby nasza młodzież kształciła się w dobrych warunkach i aby czas spędzony po lekcjach nie był czasem „pustym”.

Jesteśmy wdzięczni, że wśród osób kierujących barlineckimi zakładami pracy znalazły się osoby, które teraz nasze gimnazjum może zaliczyć do Grona Przyjaciół Szkoły.

Chociaż od początku roku szkolnego minęły dopiero 2 miesiące, to już zmienia się wystrój sali. Przyczyniły się do tego konkretnym wsparciem, przekazując meble lub ich elementy zakłady: „Klaus Borne – Fabryka Drzwi”, „ Barlinek – Inwestycje S.A.” i PKO BR I o/ Barlinek.

Każdy dar, nawet najmniejszy cieszy. Dlatego też bardzo serdecznie dziękujemy dyrektorom tych zakładów, panom: Markowi Krowickiemu, Ryszardowi Pyrkowi i pani Katarzynie Roszak.

Wierzymy, że nie zapomną oni o naszej szkole i nadal będziemy mogli liczyć na pomoc i wsparcie.
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka