SPOTKANIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO Z DYREKTOREM ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU NFZ ORAZ CZŁONKIEM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

We wtorek, 7 sierpnia 2007r. odbyło się spotkanie Starosty Myśliborskiego Pana Andrzeja Potyry z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Panem Mariuszem Jurkiewiczem oraz Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Panem Markiem Hokiem.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta – Pan Wojciech Wojtkiewicz, Burmistrz MiG Dębno Pan Piotr Downar, Wiceprzewodniczący Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pan Andrzej Brzozowski, Radca Prawny Pan Paweł Bakun, Członek Zarządu Powiatu w Myśliborzu Pani Joanna Stąsiek, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu Pani Marianna Grabowska, Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Pani Anna Trembecka, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pani Joanna Żydkiewicz – Moździerz, Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek, ordynatorzy oddziałów szpitalnych szpitali, przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas wizyty Starosta i zaproszeni goście udali się do SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie, a następnie do szpitala w Barlinku. Na spotkaniu omawiana była trudna sytuacja finansowa Szpitali oraz koncepcje zmian i dalszego funkcjonowania.

Starosta Myśliborski nie ukrywał trudnej sytuacji naszych szpitali. Zaznaczył, że w obecnym kształcie nie ma możliwości aby Jednostki, dalej funkcjonowały. Zmiany są nieuniknione i należy wypracować optymalny model. Podkreślił, że jest dumny ze szpitala w Barlinku, który nie generuje już długów i marzy o tym żeby w Dębnie było tak samo. Należy szukać oszczędności nie może odbywać się to jednak kosztem personelu medycznego, gdyż to właśnie on jest największym dobrem i kapitałem.

Pan Dyrektor Jurkiewicz podkreślił, jak ogromne znaczenie ma sytuacja finansowa. Bieżąca i w strategii na długie lata. Wspomniał o znakomitym położeniu geograficznym predysponującym do obsługi dużej populacji. Wskazał urok Powiatu Myśliborskiego jako niewątpliwy atut, który należy wykorzystać. Proponował rozszerzenie katalogu usług o rehabilitację, psychiatrię i opiekę długoterminową, gdyż takie jest zapotrzebowanie społeczeństwa, a obecnie Szpitale prowadzą pokrewną działalność, co właściwie nie powinno mieć miejsca. Zapewnił, że dotychczasowe kontrakty nie ulegną obniżeniu i że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wspierał działania Samorządu. Zaakcentował dobry okres koniunktury, który należy właściwie wykorzystać, że to w konsolidacji tkwi siła. Zaakcentował również, ze powinniśmy wszyscy mieć świadomość, że największym kapitałem szpitala jest jego kadra medyczna.

Jednocześnie zwrócił uwagę na algorytm podziału środków finansowych, również w odniesieniu do pacjentów spoza województwa. Zaznaczył, że nie ma już kas chorych i możliwości rozliczeń za pomocą promes. Że w praktyce środki z województw ościennych trafią do nas najwcześniej za osiem miesięcy, za rok i jest to nic innego tylko nakręcanie bieżącej spirali długów.

Pan Marek Hok poinformował, że jako Członek Zarządu Województwa jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Płatnikiem jest NFZ, a Powiat organem nadzorczym. I to właśnie od decyzji władz Powiatu zależało będzie jak będą funkcjonowały Szpitale w przyszłości i w jakiej formie będą działały. Jednocześnie wyraził swoje uznanie skierowane w stronę Starosty. Podkreślił słuszność rozszerzenia działalności Jednostek o rehabilitację, opiekę długoterminową         i psychiatrię, a koncepcję stworzenia jednego podmiotu, jednego szpitala jako zasadną zwłaszcza pod kątem oszczędności.
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka