Rozmowa z nowym kierownikiem OSiW
w Barlinku - Angeliką Płatwą-Wojciechowską

Jak doszło do tego, że została Pani kierownikiem OSiW ?

-Myślę, że zadecydowały moje kompetencje, ponieważ od wielu lat zajmuje się pracą z młodzieżą, jak również całą problematyką OHP. Ponad to aktualnie jestem na etapie pisania pracy doktorskiej. Tak więc bardzo się cieszę, że moje umiejętności zostały zauważone i docenione.

-Od jak dawna pracuje Pani w ośrodku? Na czym polegała Pani wcześniejsza Praca?

-W ośrodku pracuję od ok. 5 lat, dotychczas prowadziłam Młodzieżowe Biuro Pracy, zatem zajmowałam się młodzieżą do 25-go roku życia w kwestii zatrudnienia, a także osobami z terenu miasta i gminy Barlinek, które poszukiwały zajęcia i pragnęły mieć bieżące informacje o rynku pracy.

-Jaką działalność obecnie prowadzi ośrodek?

-Ośrodek jest jednostką, która prowadzi kształcenie, ponad to jest miejscem resocjalizacji młodzieży, mającej zarówno problemy z nauką, jak również niedobory finansowe i chciałaby skorzystać z naszej pomocy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, a także praktycznej nauki zawodu. Dysponujemy też internatem, który jest powszechnie dostępny dla potencjalnych klientów, natomiast nasi uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

-Co planuje Pani zmienić na terenie ośrodka?

-Mam dalekosiężne plany dotyczące rozwoju OSiW, przede wszystkim chciałabym rozwinąć prace nad pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej na rozwój ośrodka, m.in. remont zewnętrznej elewacji, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, co mogłoby znacznie poszerzyć działalność statutową. Oprócz tego będziemy działać w zakresie projektów edukacyjno-wychowaczych na rzecz młodzieży. Prowadzimy także szeroką działalność w zakresie piłki siatkowej, przez co chcemy wpoić młodym ludziom sportowy tryb życia.

-Czy planuje Pani współpracować z innymi podmiotami z zakresu szkolnictwa z terenu Barlinka?

-Jak najbardziej tak. Aktualnie prowadzimy rozmowy, chcielibyśmy wzmocnić naszą  pozycję, jeżeli chodzi o OHP, związaną właśnie ze współpracą oraz z tzw. ”public relations”, czyli stworzeniem odpowiedniego wizerunku, jak również środowiska służącego wymianie informacji, diagnozie potrzeb w celu uskutecznienia pomocy najbardziej potrzebującym.

-Jakiemu podmiotowi podlega ośrodek.

-Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku podlega Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie.

-Dziękuję za rozmowę.

                                                                       tekst i foto:OLI
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka