Lato w „Słonecznikowych” barwach

Grupa kilkunastu młodych ludzi – wolontariuszy z Barlinka, którzy w większości są uczniami szkół ponadgimnazjalnych i w 2008 roku przystąpią do zdawania egzaminu dojrzałości, ale i takich, którzy już studiują i pracują, postanowiła przystąpić do realizacji projektu. „Przez Słonecznik do serca”.

Projekt zakłada współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Osinie, aby tam wspólnie z osobami niepełnosprawnymi realizować różne warsztaty: wytwarzania kwiatów z papieru i materiałów, bawić się i grać w różne gry na świeżym powietrzu i wyżywać sportowo. Przewidziane są też różne warsztaty ze stymulacji ruchowej i sensorycznej.

Projekt realizowany będzie przez trzy miesiące, czyli od 1. lipca do 30. września. W lipcu wolontariusze i uczestnicy środowiskowego Domu Samopomocy będą spotykać się w każdy poniedziałek i czwartek. W sierpniu również, z tym że w dniach od 6 – 11 sierpnia grupa 10 osób z Osiny wraz z wolontariuszami i dwójką opiekunów pojadą do Gdańska, aby wspólnie z grupą osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia gdańskiego brać udział w warsztatach wytwarzania świec woskowych, malowania witraży, przędzenia i tkania a także w zajęciach kulinarnych.

Będzie też czas na zwiedzanie zabytków Trójmiasta i nadmorskie spacery z kąpielą i plażowaniem włącznie (aby tylko pogoda była przychylna). Po powrocie z Gdańska wolontariusze razem z uczestnikami  Domu Samopomocy zaangażują się w przygotowanie „Święta Słonecznika”, które w tym roku Osina będzie obchodzić 5. września. Zjadą się wówczas liczni goście – uczestnicy kilkunastu domów środowiskowych i stowarzyszeń z woj. zachodniopomorskiego, a także grupa osób niepełnosprawnych z Gdańska, która w ramach rewizyty będzie goszczona w Barlinku w dniach od 3 do 9 września. W tym czasie będą odbywać się warsztaty i poznawanie naszego miasta oraz okolic połączone z rejsami po jeziorze Barlineckim.

Piękne plany i piękny projekt. Znając ludzi, którzy do niego przystąpili wierzę, że wszystko się uda, plany zostaną zrealizowane a główny cel – integracja społeczna, wzajemne poznawanie i uczenie się od siebie na wzajem oraz zdobywanie nowych doświadczeń przyniosą korzyści wolontariuszom i niepełnosprawnym. Pani Grażyna Matysiak – Domachowska – Kier. Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Ăperto Porto, któremu przyznano wsparcie finansowe Komisji Europejskiej na realizację tego programu. Gospodarzem zaś jest wolontariusz, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 Jakub Pietrucik. Duże zasługi w opracowaniu projektu „Przez Słonecznik do serca” to domena Elizy Zadłużnej.

„Echo Barlinka” zostało zaproszone na pierwsze spotkanie na początku lipca i wtajemniczone w działania. Będziemy wam sekundować bo cel jest szczytny. Powodzenia.       

                                                                    Jadwiga Drwięga
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka