Koncerty kameralne

Nazwaliśmy je „Czwartkowe Salony Muzyczne”, a cykl rozpoczęliśmy w kwietniu koncertem Kwartetu Smyczkowego „Sedina”. W maju uraczył nas wirtuozowskim recitalem fortepianowym Sławomir Wilk. W czerwcu niezapomniany „Wieczór arii i pieśni”. Po miesięcznej przerwie z racji urlopów zapraszamy na koncert plenerowy zespołu „Swing lover”, a we wrześniu bardzo poważny koncert w kościele przy Rynku „Kwartet na koniec czasu” Oliviera Messiena.

Organizatorem koncertów jest Towarzystwo Miłośników Barlinka, a jak długo jeszcze będziemy mogli je kontynuować, zależy od sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy wspomagają koncerty wpłacając często drobne sumy. Z nich na jeden koncert powinno się uzbierać.

Przychodzi na nie coraz więcej mieszkańców, co świadczy o potrzebie ich kontynuowania. Organizowanie koncertów wymaga wiele zachodu, czasu, telefonów, zgrywania terminów, pozyskiwania wykonawców mieszkających w różnych miastach i często niedysponujących wolnymi terminami. Prowadzący je pan Mikołaj Szczęsny jest również osobą „rozchwytywaną” i perfekcjonistą dbającym o jakość koncertów. Wiadomo też, że artyści, którzy mają wiele propozycji, chętniej koncertują tam, gdzie otrzymają większe honorarium. Te wszystkie problemy bywają przyczyną zmian terminów i repertuaru, które pojawiają się w naszej gazecie dużo wcześniej (bo to miesięcznik), a potem na plakacie bywają zmienione.

Koncert sierpniowy jest koncertem dodatkowym i nie odbędzie się tradycyjnie w czwartek, lecz wyjątkowo w niedzielę. Tyle w sprawie wyjaśnienia, z prośbą o dalsze wpłaty na utworzone w tym celu subkonto:

Towarzystwo Miłośników Barlinka ul. Sądowa 8

74-320 Barlinek

34 83 55 0009 0000 0853 20000003

z dopiskiem koncert muzyczny


 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka