Nowy prezes Pogoni Barlinek

W dniu 1 grudnia 2006r o godz.17.00 w Sali OPS przy ul. Strzeleckiej w Barlinku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Barlinek. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane celem dokonania zmian w statucie klubu, oraz uzupełnienia składu zarządu. Zebranie otworzył sekretarz klubu Krzysztof Strzemecki, ponieważ z powodu choroby nieobecny był pełniący obowiązki prezesa klubu Henryk Jałowicki.

W podjętej dyskusji członek komisji rewizyjnej Stanisław Rewers przedstawił propozycje zmian w statucie klubu. Obecni na zebraniu członkowie zaproponowali jednak, aby wstrzymać się ze zmianami w statucie do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które ma się odbyć w lutym 2007r. Zarząd klubu złożył wniosek o odwołanie członka zarządu Marka Wojtanowskiego. Większością głosów wniosek został przyjęty. Następnie odbyły się wybory uzupełniające do składu zarządu klubu. W miejsce Marka Wojtanowskiego i Mirosława Przyborowskiego, który złożył rezygnację z funkcji członka klubu w listopadzie członkowie klubu wybrali Antoniego Wieczorka i Jana Chojnackiego.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Barlinek na swym posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2006r spośród wszystkich członków zarządu dokonał wyboru nowego prezesa. Nowym prezesem został wybrany Antoni Wieczorek, funkcje viceprezesa powierzono Ryszardowi Woźniakowi. Funkcje sekretarza i skarbnika pozostały bez zmian i nadal sekretarzem klubu będzie Krzysztof Strzemecki, zaś skarbnikiem Henryk Jałowicki.

Nowemu prezesowi życzymy dużo wytrwałości i wielu sukcesów, które przyczynią się do rozwoju piłki nożnej w Barlinku. 

                                                       Krzysztof Strzemecki
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka