Zawody wędkarskie w ramach Dni Barlinka.

W dniu 25.06.2006 r. odbył się cykl zawodów rozegranych w ramach Dni Barlinka.

Na ten cykl składały się:

  1. Otwarte zawody spinningowe na j. Barlineckim

  2. Otwarte zawody spławikowe o Puchar Burmistrza

  3. Zawody spławikowe o miano Mistrza Koła nr 1.

  4. Zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży.

W otwartych zawodach spinningowych rozegranych w godzinach wczesnoporannych zwyciężył kol. Paweł Łukaszuk reprezentujący Koło PZW nr 2 w Barlinku. Kolejne miejsca zajęli Kol. Kol. Krzysztof Małodobry i Krzysztof Józefowicz z koła PZW nr 1 w Barlinku.

W godzinach popołudniowych na J. Chmielowym zostały rozegrane otwarte zawody spławikowe, w których brali udział nie tylko mieszkańcy naszego miasta i gminy, ale także wędkarze z innych miejscowości. Zdobywcą Pucharu ufundowanego przez Burmistrza naszego miasta został Kol. Ryszard Nowak z Koła PZW w Krzęcinie przed Marcinem Bartosz z Koła PZW nr 2 w Barlinku i kolejnym przedstawicielem Krzęcina Tomaszem Nowak. Jak więc z tego widać gospodarze byli bardzo gościnni.

W trakcie zawodów na jeziorze Chmielowym była prowadzona punktacja do tytułu Mistrz Koła PZW nr 1 na rok 2006.

Mistrzem został Kol. Zygmunt Baran, I vice Mistrzem Witold Nowicki, a II vice Mistrzem Bartek Kasperkiewicz.

W czasie, kiedy dorośli wędkarze rozgrywali swoje zawody na jeziorze w miejscowości Żydowo wędkowały dzieci i młodzież, nad którymi pieczę od kilku lat roztacza Koło PZW nr 1 w Barlinku.

W kategorii kadetów kolejne miejsca zajęły:

1. Agata        Małodobry

2. Berenika   Bartosik

3. Lidia         Łukaszuk

4. Martyna    Dwojewska,

a 5 miejsce zajął Mateusz Birula.


Jak więc widać w tym roku dziewczęta były klasą dla siebie  i zdecydowanie  zdeklasowały chłopców. Chłopcy obiecali, że w przyszłym roku to oni będą górą.

 

W kategorii Juniorów starszych także dziewczyna była lepsza od chłopców.

1. Justyna       Stefańska

2. Wojciech    Białecki

3. Łukasz        Perich

4. Paweł          Bieliczko

5. Paweł          Szyld.

 

Zawody dla dzieci i młodzieży były ostatnimi – czwartymi z kolei, z cyklu Grand Prix rozpoczęte zawodami z okazji Dnia Dziecka .

Po podsumowaniu zwyciężył Kol. Wojciech Białecki. Następne miejsca zajęli:

2. Patryk Bieliczko

3. Paweł Szyld

4. Adrian Wrzesiński

5. Krzysztof Wojdyła

Wszyscy uczestnicy dzieci, młodzież i dorośli zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Głównymi sponsorami byli Burmistrz MGm  Zygmunt Siarkiewicz, Zarząd Koła PZW nr 1 oraz wielu innych, którym poświęcimy kolejny artykuł  w Echu Barlinka na zakończenie sezonu.

W miesiącu lipcu Sekcja Spławikowa przy Kole PZW nr  1 w Barlinku zorganizowała na J. Chmielowym zawody nocne.

W trakcie zawodów złowiono kilkanaście sumów oraz kilka węgorzy. Zawody wygrał Kol. Krzysztof Małodobry, który złowił suma o wadze 2,95 kg. Drugie miejsce zajął Kol. Ireneusz Pierzchała z węgorzem 2,08 kg /jest to okaz medalowy/.

Od 22 lipca Sekcja Spławikowa będzie organizowała kolejne zawody dla posiadaczy uprawnień do wędkowania na tym zbiorniku. Zapraszamy chętnych do zawodów. W zawodach będzie mogło brać udział jednorazowo tylko 15 uczestników.

Informujemy , że wszystkie pieniądze  zebrane za wędkowanie na J. Chmielowym będą przeznaczone na zarybienie jezior w gminie Barlinek.

                                                        Stefan Galiński 
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka