Wizyta i współpraca

Obok Urzędu Miasta i Gminy znajduje się tablica prezentująca miasta partnerskie Barlinka. W śród nich jest Courrieres z Francji. W lipcu gościła u nas grupa reprezentująca to miasto. Współpraca miedzy naszymi miastami trwa od 8 lat. Spotkanie w Barlinku było kolejnym, utrwalającym te działania. Spośród gości najliczniejszą grupę stanowiła młodzież i dzieci z zespołu tanecznego. Opiekowali się nimi Didier Droisart dyrektor ds. kultury i sportu oraz instruktorki Véroniqe Dupuich i Sabrina Tailliez. Władze Courrieres prezentował Mer Christophe Pilch, jego zastępcy Richard Elsner i Bernard Montury oraz Thérese Buquet, Jean Wojcik i Christian Kosiek.Czytelnikom z pewnością część nazwisk wydaje się znajoma. Tak to są osoby mające polskie korzenie. Zdradza ich nazwisko, jednak nasi goście nie tylko rozumieją, ale także mówią w języku polskim, języku swoich przodków. Courrires to jedno z miasteczek położone w okolicach Lille w regionie górniczym. Tam to w czasach międzywojennych ale i powojennych osiedliło się wielu Polaków znajdując pracę w kopalniach.

Ale wracajmy do Barlinka. Program pobytu trwającego zaledwie 6 dni był bardzo bogaty. Grupę taneczną pod opiekę przejęły zaznajomione i zaprzyjaźnione Uśmiechy - a przecież wymiana zespołów jest głównym motywem współpracy. I wspólnie młodzi „odkrywali” uroki Barlinka, głównie jeziora i pracowali nad układami tanecznymi. A finałem był koncert w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Panoramy. Osoby prezentujące władze Courires uczestniczyły wraz z burmistrzem Z. Siarkiewiczem, v-ce burmistrz A. Pakosz i radnymi w obowiązkowych oficjalnych spotkaniach w Ratuszu Barlineckim, w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Biurze Współpracy z Francją - Loara Atlantycka w Szczecinie. Część czasu poświęcili na poznanie walorów naszej gminy i również okolic. Wielkim przeżyciem szczególnie dla Polaków Francuskich było spotkanie w Dziedzicach. Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic przygotowały tradycyjne domowe potrawy. Ryszard Bernacki grając na akordeonie znane polskie ludowe i biesiadne melodie „namówił” wszystkich do wspólnego śpiewania. Muzeum woldenbergu, a w szczególności rolnictwa i szkolnictwa także wzmogło u gości wspomnienia. Dużą atrakcją był wyjazd do Miedzyzdrojów, do Wolińskiego Parku Narodowego. Goście zobaczyli żywe Polskie symbole – bieliki i żubry. Barlinianie i turyści w sobotę 8 lipca mieli na rynku okazję zobaczyć Letnią Galę Francuską no i oczywiście wspomniany już koncert w Panoramie. Wizyta zbiegła się z finałem mistrzostw świata w piłce nożnej, a że Francja walczyła o ten tytuł, nie obyło się bez oglądania i kibicowania - emocje sięgały zenitu.

Ważnym elementem współpracy – wymiany jest wspólne poznanie siebie, mieszkańców, możliwość bezpośredniej rozmowy, prezentacja dorobku i potencjału Barlinka. Co zaowocować może w przyszłości nowymi możliwościami. Jest to przede wszystkim wymiana na płaszczyźnie kulturalnej między konkretnymi zespołami z Courrieres i Uśmiechami z Barlinka. Nadszedł jednak dzień wyjazdu. Młodzież mieszkała w Ośrodku Szkolenia i Wychowania na ul. Św. Bonifacego i tam też wizyta się zakończyła. Oczywiście były łzy ale i obietnica że za rok we Francji dzieci się spotkają. Sam moment odjazdu nastąpił w czasie ulewnego deszczu, który dał wszystkim ochłodę - choć na moment. Nad całością wizyty czuwał i robił to świetnie Krzysztof Sychowicz koordynator tego partnerskiego spotkania.

GP
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka