60 lat minęło…
- część 2

historia szkoły „na górce”

Rok szkolny 1978/79 uczniowie oraz nauczyciele rozpoczynają w nowych budynkach szkoły przy ul. Szosowej. W ciągu kilku następnych lat zwiększa się wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Jest to między innymi zasługą różnych prac dyplomowych wykonanych przez uczniów klas kończących szkołę. Dzięki temu w konkursie na najlepszą pracownię w 1980 r. gabinet obrabiarek i skrawania pod opieką inż. J. Koreckiego  zdobył 1 miejsce w województwie, a kilka innych pracowni wyróżnienia. Po dziś dzień prace dyplomowe uczniów służą unowocześnianiu i poprawie wystroju gabinetów i pracowni szkolnych. Pod koniec lat siedemdziesiątych Zespół Szkół Zawodowych w Barlinku posiadał szereg filii odległych od szkoły, w tym m.in.: Technikum dla Pracujących w Dębnie oraz Zasadniczą Szkołę Odzieżową przy „Koralu” w Myśliborzu. W 1979 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania szkoły te usamodzielniły się. Jednocześnie w wyniku niżu demograficznego do szkoły zaczęło napływać coraz mniej młodzieży. Zmalało zapotrzebowanie na naukę w Technikum dla Pracujących, do tego stopnia że zawieszono jego działalność.W dniu 31 marca 1979 r. szkoła była gospodarzem Międzynarodowych Zawodów Matematycznych Frankfurt – Gorzów. 15 kwietnia tego samego roku dotychczasowy dyrektor dr inż. Józef Przekwas został przeniesiony na stanowisko v-ce Kuratora Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp., a jego miejsce zajął dotychczasowy v-ce dyrektor S. Pietrzak. Miesiąc później – 19 maja gościem szkoły był Min. Oświaty i Wychowania J. Tejchma, który zwiedził szkołę oraz wyraził swoje uznanie nauczycielom, pracownikom i całej społeczności uczniowskiej. W tym czasie szkoła odnosi wiele sukcesów w rejonie, województwie i kraju. W październiku 1979 roku drużyna szkolna zajmuje VI miejsce w finałach Krajowych Sztafetowych Biegów Przełajowych, rok później miejsce XVI. Ponadto uczeń J. Dziubiński po raz kolejny reprezentuje szkołę w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, natomiast W. Jańczura zdobywa tytuł wicemistrza polski w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w boksie. W roku szkolnym 1980/81 szkolny teatr poezji zakwalifikował się na Festiwal Zespołów Harcerskich w Kielcach.W tym czasie w szkole prężnie działają rożnego rodzaju koła zainteresowań skupione przy świetlicy szkolnej. Są to między innymi: koło recytatorskie, robót ręcznych, racjonalnego żywienia, muzyczne, fotograficzne, metaloplastyczne, plastyczne, gazetki ściennej, taneczne. Ponadto w świetlicy organizowane są koncerty filharmonii, audycje muzyczne, wieczorki taneczne, imprezy kulturalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, różnego rodzaju konkursy. Zdjęcia kronik szkolnych potwierdzają, że wszystkie te działania kulturalne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli. A nawet jeden z uczniów organizował dla swoich kolegów kurs tańca towarzyskiego, by podszkolić ich przed zbliżającymi się imprezami tanecznymi – studniówką. Już wtedy młodzież chciała pomagać innymi i wielu z młodych ludzi zostało honorowymi dawcami krwi.

W maju i czerwcu 1981 r. przeprowadzono frontalną wizytację szkoły, zakończoną wystawieniem bardzo dobrej oceny za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. W październiku tego samego roku obchodzono uroczystość 35-lecia szkoły, na którą przybyli przedstawiciele władz politycznych, administracyjnych i oświatowych województwa. Dwa lata później została otwarta długo oczekiwana Izba Tradycji szkoły z wieloma pamiątkami oraz dokumentami pochodzącymi z czasów jej powstania. Organizacja izby oraz jej wystrojem plastycznym zajmowały się p. A. Snacka, p. H. Fijałkowska oraz p. L. Wilczyńska.

2 czerwca 1984 r. odbył się I zjazd absolwentów techniku po ZSZ z rocznika 1979, a 18. maja 1985 r. zjazd absolwentów Technikum Mechanicznego Młodzieżowego z rocznika 1970. W kronice szkolnej czytamy: „Były to miłe spotkania, w czasie których wspominali dorośli ludzie lata spędzone w murach starej i nowej szkoły, oceniali to wszystko, co się zmieniło, a my z dumą patrzyliśmy na nich, obecnych dyrektorów, działaczy, kapitanów Wojska Polskiego i to jest chyba największe podziękowanie i potwierdzenie dobrze spełnionego obowiązku.”

W listopadzie i grudniu 1985 r. przeprowadzono kolejną frontalną wizytację szkoły, zakończoną ponownie uzyskaniem bardzo dobrej oceny pracy dydaktyczno – wychowawczej. W maju 1986 r. w naszej szkole zorganizowano wystawę z okazji Gorzowskich Dni Techniki, a już 14 października uroczyście obchodzono 40-lecie istnienia szkoły. Z tej okazji wydano po raz pierwszy publikację obejmującą historię szkoły od początku jej istnienia. Szkoła wielokrotnie organizowała konkurs pt. „Poznaj miasto, w którym się uczysz” wystawiając w nim swoich uczniów i odnosząc liczne zwycięstwa.

W dniach 9-10 października 1987 r. szkoła była organizatorem i gospodarzem VI Rejonowej Sesji Postępu Pedagogicznego. W czasie wakacji roku 1988 i 1989 uczniowie szkoły brali udział w międzynarodowej wymianie szkół: grupa młodzieży przebywała na obozie w Eberswalde – Finow, a grupa młodzieży niemieckiej w Barlinku. W czerwcu 1988 r. uczeń W. Wstawski zajął X miejsce w centralnym finale XXVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w pionie szkół zawodowych, zaś 12 listopada tego samego roku szkoła gościła laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

16 czerwca 1989 r. odbył się zjazd absolwentów Technikum po ZSZ rocznika 1971/74. W kwietniu 1991 obowiązki dyrektora szkoły obejmuje inż. J. Korecki. Tradycją szkoły stały się organizowane przez p. I. Sajko nauczycielkę języka polskiego szkolne Konkursy Recytatorskie. W jednym z nich uczestniczyła poetka z Warszawy p. L. Ogrodnik. Uczniowie mieli okazję systematycznie obcować ze sztuką korzystając z licznych wyjazdów do teatru w Gorzowie, czy Szczecinie na spektakle teatralne.  We wrześniu 1991 r. utworzono w szkole pierwszą pracownię komputerową, rozpoczęto produkcję „ATLASU” oraz otwarto sklep przy warsztacie. Jednocześnie wprowadzono nowe typy szkół: Liceum Zawodowe, ZSZ wielozawodową. Dotychczasowy dorobek szkoły można było oglądać podczas uroczystych obchodów 45-lecia szkoły jakie odbyły się w listopadzie. 28 maja 1993 r. oddano do użytku siłownię, tak długo oczekiwaną przez uczniów naszej szkoły. Natomiast 11 marca 1994 r. na warsztatach otwarto stację diagnostyczną z komputerową analizą spalin. Absolwenci ZSZ z rocznika 1966-1969 spotkali się 18 czerwca 1994 r., by razem powspominać szkolne lata.

W kronikach szkolnych możemy wyczytać, że 30 października 1993 r. w czytelni i bibliotece narodziła się Kawiarenka literacka. Skupiała ona wokół siebie tych wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy chcieli się spotkać przy świecach i nastrojowej muzyce, by posłuchać wierszy, czy porozmawiać. W tym czasie również rozpoczyna swoją działalność mini DKF „KARTON”, który jako pierwszy film pokazuje „Ognisty podmuch” z Robertem De Niro. Nauczyciele naszej szkoły wielokrotnie wymieniali się doświadczeniami z nauczycielami z miast zaprzyjaźnionych z Barlinkiem. W szkole gościliśmy delegację nauczycieli ze Schnewerdingen a także grupę ekologów z Eksjo ze Szwecji. 1 września 1995 roku szkoła przystąpiła do Programu MOVE, Modernizacja Kształcenia Zawodowego finansowanego przez Unię Europejską. W ramach tego programu wyposażono szkołę w pracownię fizyki, języka angielskiego, nową pracownię komputerową. Szczególnie aktywnie wdrażali ten program dyr J. Korecki, v-ce dyr. Z. Kuczmarski, M. Dudek, T. Piwowarczyk. Miesiąc później szkoła była organizatorem i gospodarzem Ogólnopolskiego Forum Ekologicznego. 13 października tego samego roku odbyły się obchody 25-lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Drzewnej. Warto w tym momencie jeszcze dodać, że dzięki aktywności nauczyciela informatyki R. Syroki szkoła jako jedna z pierwszych w województwie gorzowskim uzyskała w roku 1996 stały dostęp do Internetu przy współpracy z NASIL w Warszawie. Tak otwiera się najnowszy rozdział w historii naszej szkoły, o czym wkrótce….

na podst. kronik i materiałów źródłowych

oprac. A. Komorowska

 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka