Ważne sprawy w TMB

  • 9 marca 2006 odbyło się spotkanie członków TMB: dyskutowaliśmy między innymi o zbliżającym się Walnym Zebraniu Członków, o imprezach, które organizowaliśmy: Turnieju Piłki Siatkowej i wycieczce dla dzieci z Rychnowa i Płonna, o budynku przy ul. Paderewskiego 4, o działalności organizacji pozarządowych i  o bieżących sprawach;

  • 13 marca br. odbyło się w siedzibie Towarzystwa spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w celu wyłonienia wspólnej reprezentacji do kontaktów z władzami gminy, powiatu i województwa;

  • 30 marca 2006 odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków TMB

  • ogłoszenie o następnym spotkaniu będzie wywieszone w późniejszym terminie na tablicy przy siedzibie

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka