Kim jest przedsiębiorca

Przytaczając definicję słownikową można powiedzieć, że....

Przekładając to na język potoczny naszej rzeczywistości to najogólniej człowiek o zmyśle organizacyjnym, który przy okazji realizacji własnych planów i pracy dla zysku, tworzy miejsca pracy, co nie jest dzisiaj bez znaczenia.

Czym więc jest Organizacja Przedsiębiorców Barlinek?

Powstała w grudniu 2003roku, a rejestracja nastąpiła po roku – w grudniu 2004. Komitet założycielski tworzyli wówczas: Jerzy Bitel, Krzysztof Goryński, Edward Skałecki. Na pierwszym walnym wybrano władze stowarzyszenia, które w niezmienionym składzie istnieją do dziś /ostatnie walne 18.02.2006r. /

Edward Skałecki – przewodniczacy

Jerzy Bitel – v-ce przewodniczacy

Andrzej Pakosz –sekretarz

Andrzej Binkowski – skarbnik

Marek Wojtanowski – członek 

Organizacja ta nie jest chyba niczym n owym w Barlinku?

Faktycznie jest to już trzecia próba skonsolidowania środowiska przedsiębiorców lokalnych, którzy stanowią na terenie gminy sporą grupę. Tworząc statut jasno określiliśmy swoje cele i zadania. Chcielibyśmy inspirować i promować inicjatywy gospodarcze i społeczne, służyć doradztwem, pomagać w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, prowadzić działalność charytatywną, społeczną, kulturalną czy oświatową oraz integrować środowisko gospodarcze.

Takie założenia statutowe... A jak ma się do tego praktyka?

Wiosną 2005 roku wyszliśmy z inicjatywą bezpłatnego doradztwa w zakresie rozwoju gospodarczego i problemów z tym związanych. Propozycja spotkała się życzliwym przyjęciem radnych miasta i gminy. Otrzymaliśmy nawet zapewnienie od przewodniczącego Adryjanowskiego o wykorzystaniu tego pomysłu w najbliższej przyszłości. Przyszłość ta jednak nie nadeszła... Zostaliśmy zlekceważeni mimo, że jak nikt inny znamy mechanizmy funkcjonowania rynku. Swoje kompetencje udowodniliśmy wieloletnią działalnością. Często ryzykując własnym majątkiem i narażając stabilność rodzinną osiągnęliśmy sukces. Radny ryzykuje najwyżej kilka głosów w kolejnej kampanii. To właśnie do RM mamy największe pretensje, bo chcieliśmy pracować w komisjach bez prawa decydowania –jedynie z głosem doradczym. Nie wszyscy radni są przygotowani do rozwiązywania szczegółowych problemów gospodarczych czy na przykład dotyczących transportu drogowego...

Ale skąd te żale, jeśli Rada może, ale nie musi...

Choćby stąd, że nasza inicjatywa spotkała się z żywym i pozytywnym przyjęciem wśród radnych. Poza tym niektórzy z nas pełnia odpowiedzialne funkcje doradcze, jak choćby

Marek Wojtanowski, który należy do Zespołu Konsultacyjno – Doradczego przy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Gorzowie a ja jestem v-ce przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia /funkcjonuje jako zespół doradczy starosty/.

Dziwi więc fakt, że tylko poza Barlinkiem nasze kompetencje się liczą...

No koniec trochę statystyki...

Obecnie Organizacja liczy 32 członków, zatrudnia 740 pracowników i płaci ponad 500tys podatków lokalnych rocznie, do tego dochodzą podatki dochodowe, opłaty skarbowe i VAT, od których gminie przysługuje także spory odpis. Możemy więc śmiało powiedzieć, że jesteśmy drugim pracodawcą w gminie, który wnosi do budżetu lwią część dochodu. czy to już się nie liczy... w Barlinku?

                         Z przewodniczącym OPB -Edwardem Skałeckim

                                         rozmawiał Mariusz Szura
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka