ZDROWYM BYĆ – MĄDRZE ŻYĆ

Pod takim hasłem 08 grudnia 2005 roku odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ulicy Leśnej w Barlinku III GMINNY TURNIEJ PROFILAKTYCZNY.

Wzięły w nim udział wszystkie szkoły prowadzone przez gminę, czyli 3 szkoły podstawowe /SP-1, SP-4, SP z Mostkowa/ oraz Publiczne Gimnazja nr 1 i nr 2 z Barlinka. Każda szkoła wystawiła jedna drużynę.

Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza to rozwiązywanie na czas punktowanych zadań, np. krzyżówek z hasłem, prezentowanie i ocena różnych scenek jakie mogą mieć miejsce w kontaktach z koleżankami, kolegami, na dyskotece, w domu i w szkole. Pokazanie jak należy się zachować w różnych , jak odróżniać dobro od zła, jak odmawiać i być stanowczym. Były pytania o uzależnieniach i szkodach jakie powodują w młodszych organizmach i wiele innych ważnych, uczących świadomego postępowania. Druga część turnieju to sportowa rywalizacja drużyn, bo sport to zdrowie i sposób na życie. Drużyny zdobywały punkty w slalomie na hulajnodze, w bingo i budowaniu wieży z klocków.

Mimo różnicy wiekowej drużyn poziom wiedzy zawodników był porównywalny i wysoki. W sprawności sportowej również.

Turniej obserwowała młodzież z poszczególnych szkol, opiekunowie, grono pedagogiczne gospodarzy i liczni goście.

Do jury poproszono osoby nie związane bezpośrednio ze szkołami, jak np. p.Alicję Sznabowicz, która jako kierownik OPS pełni również funkcję Przewodniczącej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojciecha Światłowskiego – znawcę problemów uzależnień, Marka Pędziszczaka – psychologa, dwóch przedstawicieli Policji z Komendantem Sławomirem Korucem na czele, sekretarza gminy p.Elzbietę Wrońską i dyr. ZEASz-u –Zdzisława Kika.

Turniej obserwowali tez przedstawiciele prasy, a głównym koordynatorem i prowadzącym turniej był pedagog szkolny z PG nr1 Andrzej Wieczorek.

Zmagania zakończyły się zwycięstwem PG nr1, które zdobyło 55 pkt.

II m  SP-4  /50pkt/

III m  SP nr 1 i SP Mostkowo /45pkt/

IV m PG nr 2 /41pkt/

Zwycięska drużyna otrzymała dla swojej szkoły odtwarzacz DVD, SP-4 radiomagnetofon, pozostali piłki i słodkie upominki.

Kolejność miejsc, punktacja i nagrody są ważne, ale najważniejsza jest wiedza jak żyć, aby uniknąć niebezpieczeństw, które czyhają na młodych ludzi. Jak wybierać i żyć świadomie, mądrze i zdrowo. Jeżeli ten turniej, w którym uczestniczyli uczniowie z pięciu szkół wraz ze swoimi nauczycielami i wieloma zaproszonymi gośćmi dał odpowiedź chociaż na część tych pytań, to spełnił swoje zadanie.

J.D.
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka