Opowieści o ciekawej treści, czyli niusy z „Ekonomika”

listopad / grudzień

.....I znów minął listopad, pora która skłania nas do zadumy i przemyśleń. Bo i przyroda przecież do tego nastraja. Pożółkłe opadające z drzew liście przypominają nam o tym, że wszystko w życiu przemija, wcześniej czy później musi obumrzeć. I jak ten liść, który oderwał się od drzewa tak i my kiedyś pozostawimy to wszystko, o co przez całe życie zabiegamy. Wcześniej czy póżniej. Można powiedzieć, że jesień to czas eschatologicznej zadumy. Dlatego szczególnie o tej porze roku nasze myśli kierujemy ku zmarłym, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. W trakcie uroczystego apelu zorganizowanego w naszej szkole wspominaliśmy naszych bliskich, znajomych, nauczycieli czy wychowawców. Wspominaliśmy tych wszystkich, których obecnością nie tak dawno cieszyliśmy się, a dziś pozostają jedynie w naszej pamięci.....

Podczas 87 rocznicy Święta Niepodległości w dniu 11 listopada pamiętaliśmy o wielu Polakach patriotach, którzy oddali swe życie w obronie najwyższych wartości. Wspominaliśmy wydarzenia, które dały nam szansę na odzyskanie wolności. Jakże często słyszymy słowa: Polska, jesteśmy Polakami, Ojczyzna. Na co dzień jednak nie myślimy o tym, czym jest wspólne dobro, interes narodowy, poczucie tożsamości, czy nasza kultura. Może tylko podczas sukcesów naszych sportowców -lub niestety częściej ich porażek mamy przebłyski patriotyzmu - jesteśmy zadowoleni lub niezadowoleni, zaczynamy się denerwować. Tylko w ten sposób wyrażamy i manifestujemy swój patriotyzm. W przeszłości nie zawsze tak bywało. Polacy musieli bronić swojej wolności i godności, często za cenę życia.  Okazją do refleksji na temat tego jacy jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy zajść - my wszyscy Polacy był  cykl zajęć i skromny montaż przygotowany przez uczniów naszej szkoły.


W tym melancholijnym miesiącu były też jednak i chwile przyjemne. 16 listopada młodzież naszej szkoły wraz z wychowawcami I. Chmurą, M. Wencierską oraz pedagogiem szkolnym  B. Tomaszewską uczestniczyła w wycieczce do Poznania. W myśl zasady „przyjemne z pożytecznym”  wycieczka połączona była z udziałem w konkursie „Turniej maszyn wodnych”  przeprowadzanym pod patronatem Agendy 21, a zorganizowanym przez Targi POLEKO. Nasi chłopcy „w konkurencji mocy” zajęli VI miejsce na 20 drużyn tam uczestniczących.  Wspólnie,  na tyle na ile pozwalał czas, albowiem do dyspozycji mieliśmy tylko jeden dzień, zwiedziliśmy obiekty Międzynarodowych Targów Poznańskich, Farę, Stary Rynek, Operę, Teatr. Młodzież miała okazję zobaczyć inny, nowy wymiar nauczania,  na miarę XXI  wieku zwiedzając jedną z wyższych uczelni -  Akademię Ekonomiczną.

 Nie tylko jednak uczelnia zrobiła duże wrażenie na uczniach, było to także kino w kompleksie PLAZA na Winogradach,  gdzie film pt. „Podwodny las” oglądaliśmy z efektem  trójwymiarowym IMAX.
 

17 listopada nasza szkoła wzięła udział w sympozjum zorganizowanym przez Stowarzyszenie Fundacji Inicjatyw Oświatowych pod hasłem „Korzystajmy z doświadczeń innych. Spotkanie odbyło się w Sali widowiskowej BDK „PANORAMA”. Mieliśmy możliwość podzielenia się swoimi pomysłami i przedsięwzięciami realizowanymi w naszej placówce, a przy okazji mogliśmy skorzystać z  innowacyjnych pomysłów innych szkół. Nad przygotowaniem młodzieży do prezentacji elektronicznej szkoły czuwali nauczyciele: M. Jarzembowska, K. Pasterska,  M. Wencierska,  D. Kukiełka.


Pod koniec listopada w naszej szkole  odbyła się  też Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, organizowana przez Konsulat Brytyjski. Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy  o strategiach rozwoju Regionu  województwa zachodniopomorskiego, Unii Europejskiej,  o  szansach i możliwościach młodych ludzi na rynku pracy. W olimpiadzie wzięło udział 7 uczniów z klas I – II. Miała ona formę testu wyboru. Na wyniki trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać,  natomiast jej II stopień odbędzie się  już w styczniu. Opiekunem  jest  B. Krycka.
 

8 grudnia b. r.  uczniowie klas III - A. Korpus, M. Tomaszewska i  R. Urbanowski reprezentowali naszą szkołę  w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii  Europejskiej. Zajęli tam II miejsce ustępując jedynie reprezentacji Z S P Nr 1 w Barlinku, pozostawiając w tyle szkołę z Dębna,  Smolnicy i 2 szkoły z Myśliborza. Opiekunem młodzieży był S. Przelazły nauczyciel WOS – u. Uroczyste  wręczenie nagród miało miejsce 12 grudnia bieżącego roku w Dębnie, w trakcie „Europejskiej Debaty Publicznej”, na którą nasza reprezentacja udała się w towarzystwie opiekuna, pedagoga i  dyrektora Z S P Nr 2  M.  Adryjanowskiego.  


W początkowych dniach grudnia natomiast  młodzież klas maturalnych naszej szkoły wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami z PG Nr 1, PG Nr 2 i  ZSP Nr 1 oraz pedagogami szkolnymi: I. Czujko, M. Jabłońską, B.Tomaszewską  i A. Wieczorkiem, który był koordynatorem całego Projektu Szkolnego,   brała udział w Sejmiku Uczniowskim  „Bądź inny – nie bierz”. Szkołę naszą reprezentowali: A.Radecki, M.Wróblewska, D.Decewicz, K.Kaliwoszka, M.Wilgocki, M. Kapturczak – wych. D. Kukiełka. Wspólnie wypracowaliśmy różnorodne  koncepcje działań profilaktycznych, alternatywnych form  spędzania czasu wolnego, a jednocześnie promocji zdrowego stylu życia młodych ludzi w naszej gminie. Zastanawialiśmy się,  jakie są powody sięgania przez młodzież po narkotyki, co należy zmienić w dziedzinie tak szeroko pojętej profilaktyki i dlaczego nie jest tak jak być powinno? Wnioski i ich dalsza realizacja zostaną w niedalekiej przyszłości przedstawione władzom samorządowym naszej gminy. Będziemy naciskać, a jednocześnie mamy nadzieję, że społeczeństwo nam w tym pomoże, aby władze gminy,  ukierunkowały swoje spojrzenie na  szerszy rozwój  działań profilaktycznych,  rozwój zaplecza rekreacyjno – sportowego i  jego dostępności dla przeciętnego młodego człowieka. Mamy tu na myśli chociażby zorganizowanie więcej ukierunkowanych zajęć pozaszkolnych typu: kluby dyskusyjne,  kluby miłośników dobrej książki, czy miłośników teatru z częstymi wyjazdami na spektakle. „Marzy” nam się zatrudnienie więcej specjalistów,  z dziedziny psychologii, terapeutów, w celu udzielania bezpłatnych porad dla młodzieży, mającej niekiedy niewyobrażalne problemy. Dlaczego młodzi ludzie w naszej gminie sięgają po używki  typu  alkohol, narkotyki, papierosy? Dlaczego wśród młodzieży  zdarzają się depresje, które nierzadko kończą się próbami samobójczymi?  W pogoni za pieniędzmi, z powodu braku czasu  pozostawiamy młodych ludzi samych sobie.  Wreszcie nadszedł czas na zmiany, przecież oni  to nasza przyszłość!  Bo w myśl starego porzekadła „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz” analogicznie możemy powiedzieć :
„jaką sobie wychowamy młodzież, taką będziemy mieli starość”!
 

pedagog szkolny B. Tomaszewska
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka