Dobrych inicjatyw nigdy za wiele...

Stało się już codziennością, że Szkoła Podstawowa w Mostkowie tętni życiem kulturalnym i obfituje w szereg różnorodnych wydarzeń. Cieszący się popularnością zespół muzyczno – wokalny „Promyczki” działający pod kierunkiem       A. Galbarczyka od blisko 5 lat, uświetnia wszelkie imprezy  szkolne i nie tylko. Jedną z nich była ostatnio impreza w Domu Dziennego Pobytu z okazji „Dnia Otwartego” dla Rodzin mieszkańców  Myśliborza. Na zaproszenie dyrektora p. E. Lach nasi uczniowie dali krótki  koncert, który spotkał się tam z dobrym przyjęciem.

Ciekawą i godną pochwały inicjatywą jest też realizacja projektu wyboru patrona szkoły. Początki jej sięgają ubiegłego roku. W wyniku przeprowadzonych wśród uczniów ankiet Jury wyłoniło 4 nieprzeciętne osobowości. Szczegółowo zapoznaliśmy się z ich biografią, a 9 czerwca bieżącego roku w tajnym głosowaniu wyłoniliśmy zwycięzcę, którym została osoba Jana Pawła II. Aby godnie uświetnić dzień nadania imienia szkole, postanowiliśmy też  zdobyć środki finansowe na zakup sztandaru. Choć droga ta w dzisiejszych czasach jest trudna i żmudna, to małymi kroczkami zmierzamy do celu. Między innymi pod koniec listopada zorganizowany został w naszej szkole  już III Festyn, w trakcie którego odbył się kiermasz taniej książki z loterią fantową, połączony z występami artystycznymi dla społeczności lokalnej.  W części artystycznej wystąpiły: szkolny chór „Promyczki”oraz miejscowy  zespół ludowy „Mostkowianki” kierowany przez A. Galbarczyka. Swoimi występami zaszczycił nas również  zespół „Retro” z Barlinka, działający pod kierunkiem R. Bernackiego. Całość imprezy zakończyła zabawa andrzejkowa, w trakcie której można było zakupić dobre ciasto, kawę i pyszne wyroby garmażeryjne do skonsumowania na miejscu. Uzyskany dochód z imprezy wyniósł 777, 13 złotych, co stanowi niewielki procent ceny zakupu sztandaru. Jednak o ten właśnie procent jesteśmy bliżej celu – liczymy również na sponsorów...

A jeśli już mowa o sponsorach, to pragniemy  wszystkim podziękować za dobre serce okazane naszym dzieciom. Bo cóż może sprawić najmłodszym  większą radość jak odwiedziny św. Mikołaja?  6 grudnia to dzień, na który czekały wszystkie dzieci.  Już od rana każde dziecko dojeżdżające otrzymało w autobusie czekoladę – dar od św. Mikołaja, sfinansowany przez przewoźnika M. Mularczyka,  któremu serdecznie dziękujemy.

Od wielu już lat organizujemy spotkania z Mikołajem pod hasłem „Mikołaj dla każdego dziecka” . Odwiedzają nas wtedy nie tylko te dzieci, które chodzą do szkoły, ale także te najmniejsze, stawiające pierwsze kroki. Tak też było tego roku. Łącznie św. Mikołaj obdarował 142 dzieci. Paczki  dla 54 z nich sfinansował Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, do którego wystąpiliśmy z taką prośbą. Pozostałe paczki sfinansowali rodzice,  sołectwo Wiewiórki, oraz ksiądz tutejszej parafii R. Wiatrowski. Dziękujemy. Imprezę przygotowały  i prowadziły W. Marciniak i Z. Sobczyk.

Uczniów naszej szkoły nie zabrakło również na III Gminnym Turnieju Profilaktycznym, który odbył się w hali Publicznego Gimnazjum Nr1 w Barlinku przy ul. Leśnej. Przebiegał on pod hasłem  „Zdrowym być  –  mądrze żyć”. Młodzież propagowała na nim wiedzę profilaktyczną i prewencyjną dotyczącą zdrowego stylu życia oraz zagrożeń współczesnego świata. Uświadamiali wszystkim, że od rozsądnych wyborów życiowych zależy ich zdrowie, prawidłowy rozwój i przyszłość. Drużyna klasy VI w składzie: Daria Karolak,  Paulina Sobczak i Sylwek Filipowicz identyfikowała podstawowe zagrożenia dla zdrowia w myśl zasady  NIE – dla używek,  zajmując w turnieju III miejsce.

                                                  pedagog szkolny B. Tomaszewska
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka