Gorzelniane imieniny
Stare kryminałki
Dalekie loty barlineckich łabędzi

Gala sportu 2005
Piłka halowa - Puchar dla Paradise

Sędziowie na medal
Siatkówka

Moja loża
Przyjemność kopania bliźniego
Repertuar dla małego chórku
Z lamusa Raptusa

List Burzyńskich