Zamurowali zgodnie z prawem (???)

W budynku, przy ul. Rynek 9 już od niespełna dwóch miesięcy można było zauważyć zamurowane okna w części elewacji szczytowej od ul. Niepodległości.

A wszystko to zgodnie z prawem, jak poinformowano jednego z właścicieli lokalu użytkowego, który nabył ten lokal z oknem, które również zamurowano. Powołując się na prawo najpierw dokonano czynności zamurowania okna w prywatnej własności, a dopiero po tym powiadomiono właściciela o takim zamiarze. Zaskoczony i zapewne nie znający prawa użytkownik lokalu powiadomił policję o dokonaniu przestępstwa, co chyba mocno poruszyło zarządcę budynku, którym jest Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego i zmobilizowało prezesa do przygotowania uchwały Wspólnoty tego budynku o treści wyrażającej zgodę na dokonanie czynności zamurowania 5 otworów okiennych. Postanowienie tej uchwały mają być zrealizowane na koszt współwłaściciela nieruchomości tj. Miasta i Gminy Barlinek. Z treścią takiej uchwały, bez numeru i daty udano się do właścicieli w dniu 14 grudnia, by swym podpisem wyrazili zgodę na jej podjęcie i wyrażenie zgody na zamurowanie okien już nie istniejących. Ci odmówili podpisania uchwały, do której dołączono kopie zdjęcia elewacji z istniejącymi jeszcze oknami.  Brak daty w uchwale pozostawiamy bez komentarza.


               MIESZKANKA Z OKNAMI 
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka