Deska dała szpitalowi

O niezwykle potrzebną i cenną laboratoryjną aparaturę medyczną wzbogacił się przed świętami Bożego Narodzenia barlinecki Szpital Powiatowy. Kupiony w Hiszpanii fotometr do analiz biochemicznych ufundowany został szpitalowi przez firmę Barlinek S.A.

Po praktycznym sprawdzeniu fotometru okazało się, że może on wykonać, w zależności od ich charakteru, od 30 do 60 różnego rodzaju bardzo dokładnych analiz w ciągu godziny, co dotychczas było tu niemożliwe. Jak powiedziała Maria Strzelecka, kierująca zespołem laborantek szpitala, urządzenie to pozwoli znacznie poszerzyć zakres badań, przyśpieszyć i uczynić je bardziej dokładnymi. Co stwarza lepsze warunki pracy i funkcjonowania szpitala. Obecnie np. w ciągu 15 minut od momentu pobrania krwi chorego lekarz otrzymuje informację o stanie pacjenta. To zaś ma szczególnie ważne znaczenie w diagnozowaniu np. przy zawałach serca. Dzięki darowi „Deski” szpitalne laboratorium wykonuje pełen zakres bardzo dokładnych już profilaktycznych badań dotyczących m.in. układu krążenia, poziomu cholesterolu i tp.

W kameralnej uroczystości symbolicznego przekazania aparatury szpitalowi wziął udział reprezentujący darczyńcę prezes produkującej barlinecką deskę firmy Barlinek S.A. Paweł Wrona. Powiedział, że firma od lat stara się być aktywnym członkiem lokalnej społeczności i uczestniczy w różnych inicjatywach na rzecz miasta i jego mieszkańców, w tym także pracowników samej firmy. Za co w ciepłych słowach podziękował prezesowi, a także samemu właścicielowi Barlinka S.A. Michałowi Sołowowi dyrektor szpitala Ryszard Mitek. Zasługi firmy dla miasta i regionu zaakcentowali w swoich wystąpieniach: wiceburmistrz Amelia Pakosz i członek zarządu powiatu Kazimierz Kłoda. W spotkaniu wziął udział także zastępca przewodniczącego Rady Społecznej szpitala Tadeusz Szyld, radny barlineckiej Rady Miejskiej.

(bros)
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka