35 lat TMB

Historia Towarzystwa Milosnikow Barlinka

W roku 1966 powołano do życia barlinecki oddział Myśliborskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Działalność oddziału szybko dała się zauważyć (w skali województwa szczecińskiego), a jego członkowie okazali się aktywni i pełni pomysłów, w związku, z czym już w 67 roku działaliśmy jako samodzielny oddział pod nazwą Barlineckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, współpracujące ze Szczecińskim Tow. Kultury. W roku 1969 zmieniliśmy nazwę na Towarzystwo Miłośników Barlinka, którą oficjalnie zarejestrowano w 1970 roku. Chociaż historia towarzystwa zaczyna się w 1966 roku, jako oficjalną datę jego powstania przyjęliśmy rok 1969.

Pierwszym prezesem TMB był ówczesny Naczelnik Miasta p. Tadeusz Michalczyk, a wśród członków Cz. Paśnik, M. Bogusławska, St. Feduszko, E. Kowalek, J. Tomaszewski, J. Małysa i wielu, których zasługi dla miasta są nieocenione. Tworzyli jego historię i kształt. Szkoda tylko, że pamięć o nich zaciera się, a młodzi ludzie nic o nich nie wiedzą. Myślę, że czas na przypomnienie i ocalenie ich pamięci. Członkami byli również dyrektorzy wszystkich barlineckich zakładów, a zakłady jako członkowie wspierający były ekonomiczną i fizyczną podporą naszych działań.

Byli członkowie honorowi, również bardzo aktywni. Stanowili wsparcie intelektualne i nie tylko. Wśród nich Maria i Stefan Flukowscy, Jan Papuga, Jerzy Pachlowski, Józef Lenart, Aleksandra i Bernard Ładyszowie, Henryk Ładosz i jeszcze wielu pisarzy i artystów z różnych miast Polski.

Z członków uczestniczących w powstaniu towarzystwa, którzy do dziś aktywnie działają na jego rzecz, pozostał

W. Kmiecik i R. Kaszczyc. Inni bądź odeszli na zawsze, bądź wycofali się z aktywnej działalności.

Oprócz regularnych spotkań wszystkich członków, pracowaliśmy w czterech sekcjach:

- Imprezowo- artystyczno- oświatowa

- historyczno-muzealna

- upowszechniania ruchu plastycznego

- młodzieżowa (ruch regionalny)


Wypracowaliśmy stałe formy działalności TMB:

- koncerty kameralne (przy świecach)

- plenery i wystawy poplenerowe

- obchody Dni Barlinka (organizacja)

- festyny folklorystyczne

- opracowywanie publikacji (min. dla PAN na temat ruchu regionalnego)

- organizowanie wystaw i wernisaży

- organizowanie konkursów na wspomnienia i pamiętniki pionierów i osadników

- propagowanie dorobku (w tym spotkania z uczestnikami obozów, kolonii, wczasów)

- kontakty z pisarzami i organizowanie spotkań z nimi

Były wzloty i upadki, czas intensywnego działania i czas marazmu. Zmieniły się czasy i towarzystwa zostały pozostawione same sobie, bez wsparcia i funduszy. Wiele z nich przestało istnieć. Dziś próbują się regenerować, bądź zawiązywać od początku na innych warunkach. Nie łatwo jest działać bez wsparcia finansowego, a i społecznicy to gatunek ginący w czasach komercji.

TMB przetrwało (z przerwami). Nie mieliśmy siedziby. Spotkania odbywały się w Urzędzie Miasta, Izbie Pamięci up. Cz. Paśnika, potem w Muzeum Regionalnym, Panoramie, redakcji Echa Barlinka.

Dokumenty przenosiliśmy z miejsca na miejsce. W czasie remontów, zmiany szefów placówek, czy porządków, wiele dokumentów poginęło. Niektóre są w rękach prywatnych. Od roku 2001 mamy własną siedzibę, w której się spotykamy. W związku z tym, towarzystwo zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc w odzyskaniu dokumentów i odbudowaniu historii, by przekazali je TMB (chociażby kopie). Adres naszej siedziby: ul Sądowa 8 (I piętro). Można je zostawić w redakcji Echa Barlinka pod tym samym adresem.

                                  Romana Kaszczyc
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka