Posprzątaliśmy świat

3 wrześniowe dni w tym roku trwało Sprzątanie Świata. Sprzątała młodzież, wędkarze, żeglarze, leśnicy, a także urzędnicy magistraccy. Jak zwykle nawięcej śmieci zebrano wokół jeziora, jak również wydobyto z niego. Posprzątano pasy przydrożne przy drogach do Żydowa i Pełczyc. Sprzątano także tereny wsi, wszędzie tam, gdzie byli chętni do udziału w akcji. Zabezpieczono jak zwykle rękawice ochronne i worki na zebrane śmieci.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewniło odbiór i wywóz na składowisko śmieci wszystkich worków, tam gdzie wcześniej zgłoszono ich złożenie. Zebrane śmieci przyjęła nieodpłatnie firma Ekomyśl z Myśliborza na składowisku śmieci w miejscowości Dalsze. Zakończeniem akcji był festyn na stadionie „Zakończenie Lata”.


 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka