Umowa o współpracy

W imieniu gminy, 11 września br.  Burmistrz  Miasta i Gminy Barlinek Zygmunt Siarkiewicz podpisał umowę o współpracy  z Prezesem Towarzystwa Wspierania Wschodnioeuropejskiej Integracji Gospodarczej „Conciliare” z siedzibą w Berlinie Panem Jarosławem Wistubą.

Towarzystwo „Conciliare”, działając na rynku niemieckim zajmuje się przede wszystkim kompetentną pomocą w zakresie kooperacji gospodarczej pomiędzy niemieckimi i wschodnio europejskimi przedsiębiorstwami. Podpisana umowa ma na celu zacieśnienie wzajemnej współpracy celem poprawy konkurencyjności barlineckich firm, które chcą realizować swoje plany na rynku niemieckim. Jest to o tyle ważne,  iż niemiecki partner w najbliższym czasie pragnie otworzyć w Berlinie inkubator przedsiębiorczości przeznaczony dla polskich firm, które będą tam mogły bezpłatnie korzystać m.in. z obsługi biurowej (tłumacz, prawnik, sekretariat). Dodatkowo podpisana umowa inicjuje prowadzenie wspólnej  polityki informacyjno-edukacyjnej dotyczącej środowiska gospodarczego w szczególności szans jego rozwoju w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej a tym samym otwarcia rynków zachodnich na polskie produkty i usługi. Uzgodniono, iż w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli berlińskiego partnera z przedsiębiorcami z Barlinka. Dodatkowo niemieckie towarzystwo będzie rekomendowało i promowało Gminę Barlinek jako atrakcyjnego partnera dla jednej z dzielnic Berlina. Kreowanego, poprzez historyczne więzi i walory krajobrazowe, na turystyczny kurort dla stolicy Niemiec. 

 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka