Piekny jubileusz

Sołectwo Rychnów pamiętało o najstarszej mieszkance Rychnowa. Pani Maria Plucińska 14 września obchodziła 90 rocznicę urodzin. Z tej też okazji Urząd Stanu Cywilnego zorganizował kameralne spotkanie w domu Jubilatki.

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Zygmunt Siarkiewicz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lidia Jermak oraz najbliższa rodzina Jubilatki. Podczas uroczystości odśpiewano tradycyjne STO- lat oraz wręczono upominki. Nie zabrakło łez wzruszenia i wspomnień.

LJ
 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka