Terenowy festiwal nauki

W Szczecinie i Koszalinie w dniach 20 - 26 września trwał IV Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Po spotkaniach i wykładach prowadzonych w murach uczelni wyższych tych miast, dwa ostatnie dni, czyli sobota 25 i niedziela 26 października przeznaczone ostały na wycieczki terenowe. Podczas których prezentowano uczestnikom festiwalu najciekawsze obiekty prawnie chronione województwa, jak parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu.

Dzięki współpracy Akademii Rolniczej w Szczecinie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych również ze Szczecina zorganizowano 2 wycieczki po gminie Barlinek. O walorach przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i turystycznych gminy Barlinek, Nadleśnictwa Barlinek, Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatów przyrody opowiadali i oprowadzali: dr hab. Wanda Bacieczko z AR Szczecin, leśnicy Kazimierz Szefler, Dariusz Piątek, Zdzisław Staszewski z Nadleśnictwa Barlinek i Grzegorz Przybylski z Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikami spotkań z przyrodą byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Szczecina i Stargardu Szczecińskiego. Na zakończenie wyjazdów pracownicy nadleśnictwa przygotowali piknik nad jeziorem Sitno Moczydelskie.

Ta cenna inicjatywa jest już prowadzona po raz kolejny i spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. A w roku przyszłym zapewne się odbędzie i zostaną przygotowane wyjazdy w nasze okolice. A są to, jak niektórym barlinianom wiadomo interesujące okolice.

Grzegorz Przybylski


 

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka