55 lat Koła Łowieckiego „SZARAK" w Barlinku.

W pierwszą sobotę sierpnia 2004 roku Koło „Szarak" obchodziło uroczyście jubileusz
55-lecia swego istnienia. Z tej okazji na stanicy myśliwskiej, pięknie położonej w dolinie rzeki Płoni, a wykonanej rękami członków koła, zebrali się myśliwi z rodzinami i zaproszeni goście w osobach: Burmistrza MiG w Barlinku Zygmunta Siarkiewicza, Przewodniczącego ORŁ w Gorzowie kol. Wiesława Borowczyka, Łowczego Okręgowego koi. Mariana Marciniaka, prezesów kół ościennych oraz Komendanta Komisariatu Policji Państwowej.

 


 

Koło powstało w 1949 roku z inicjatywy nieżyjących kol. kol. Edmunda Tamulewicza i Plecińskiego. W 1960 r. przyjęło nazwę „Szarak" i uchwaliło pierwszy statut.
 

Aktualnie koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie trzech obwodów łowieckich o powierzchni 22,5 tyś. ha, w tym 8,2 tyś. ha lasów wchodzących w skład Barlineckiej Puszczy Bukowej. Na tym terenie wg inwentaryzacji bytuje 217 jeleni, 785 saren, 250 dzików oraz zwierzyna drobna. Celem zapewnienia karmy dla zwierzyny, koło uprawia 60 ha pól produkcyjnych i 5 ha poletek zaporowych. Racjonalnie prowadzona gospodarka łowiecka wpływa na dobrą kondycję zwierzyny, szczególnie jeleni, o czym świadczy fakt pozyskania wieńców srebrno i brązowo medalowych.
 

 

Koło ma w swym składzie 102 członków i kilku kandydatów. Pracami kieruje zarząd w składzie: kol. kol. Juliusz Prędkiewicz - prezes, Józef Urbanowski - łowczy, Ryszard Niedźwiedź - podłowczy, Dariusz Włodkowski - skarbnik, Marian Skrok - sekretarz. Mimo wysokich odszkodowań, wypłacanych za szkody w uprawach rolnych oraz niskich cen skupu tusz, koło finansowo radzi sobie nieźle, uzupełniając braki w budżecie organizacją polowań dla myśliwych zagranicznych.
 

Za swoją działalność na niwie łowieckiej oraz współpracę z młodzieżą szkolną i społecznością lokalną koło w 2003 r zostało odznaczone złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 

 

Z okazji 55-lecia czterech kolegów zostało odznaczonych srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej: Juliusz Prędkiewicz, Tadeusz Siwieć, Marian Skrok i Józef Urbanowski. Trzech kolegów medalem brązowym: Stefan Węgrzynowski, Zenon Wawrzyniak i pośmiertnie - Jan Bartecki. Medalem Św. Huberta został odznaczony Janusz Krasowski oraz pośmiertnie medalem Za Zasługi dla Łowiectwa - Szczepan Szymkowiak. Dla uczczenia pamięci zmarłych kolegów myśliwych, koło ufundowało kamień pamiątkowy, którego odsłonięcia i poświęcenia dokonano podczas uroczystości jubileuszu 55-lecia.

 

Obchody uroczystości zakończyły się wspólną biesiadą myśliwską i zabawą myśliwską na stanicy.
 

J.K.

Copyright (c) 2004 Echo Barlinka