Refleksje olimpijczyka
Nazywam się Michał Jabłoński. Jestem uczniem klasy IV b. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Leśnej 10 w Barlinku, szkoły, którą właśnie kończę i będę ją bardzo miło wspominał. To w jej murach nauczyłem się jak cenna jest wiedza, to tam zaczęły się niżej opisane sukcesy, które po części zawdzięczam własnej pracy, ale także pomocy nauczycieli i wspaniałej atmosferze, jaka panuje w szkole.
 

W bieżącym roku miałem przyjemność uczestniczyć w trzech olimpiadach, do których przygotowałem się pod opieką i z pomocą mgr Ewy Wawrzyniak, mojej nauczycielki historii i WOS-u. Występy w dwóch z nich zapadną mi szczególnie w pamięci,a to ze względu na  osiągnięte sukcesy: 11 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej i 3 miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Oczywiście z tak wysokimi lokatami łączyły się liczne profity – indeksy nas wyższe uczelnie oraz nagrody rzeczowe. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na inny aspekt. Udział w zawodach stał się dla mnie pretekstem do poznania dziedzin wcześniej mi nieznanych lub znanych słabo. Uważam, że udział w Olimpiadzie przyniósł pożytek w zrozumieniu procesów dotyczących Unii Europejskiej i naszej do niej akcesji. Poszerzyły się także  moje horyzonty wiedzy o życiu politycznym i zjawisk z nim związanych.


Sympatycznym elementem udziału w centralnych zawodach olimpiad była możliwość poznania inteligentnych młodych ludzi z całego kraju, którzy w przyszłości mogą stać się elitą w życiu kulturalnym, gospodarczym i politycznym. Otarłem się także o świat „wielkiej polityki” w ramach spotkań organizowanych ze znanymi politykami i dziennikarzami: redaktor Janiną Paradowską, red. Jolantą Pieńkowską, marszałkiem Tomaszem Nałęczem (który przyznał się, iż w przeszłości także był laureatem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym) oraz innymi znanymi postaciami.

Chciałbym zatem polecić udział w tych olimpiadach wszystkim młodym ludziom, którzy wiążą swoją przyszłość z zagadnieniami wiedzy o społeczeństwie, polityką i dziennikarstwem. Przyniesie to nie tylko emocje i profity, ale może także zaprocentować w przyszłości, szczególnie w obliczu ogromnej rywalizacji na rynku pracy i konkurencji o miejsca na wyższych uczelniach.

Foto: Michał Jabłonski (w środku z tyłu) z Jolantą Pieńkowską

Michał Jabłoński

Uczeń kl. IV B

Barlinek LO przy ul. Leśnej 10


DZIEŃ EUROPEJCZYKA W LO PRZY ULICY LEŚNEJ

Dnia 07.04.2004 r. w Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Leśnej w Barlinku odbył się po raz trzeci Dzień Europejczyka. Tym razem uczniowie klas I, II i IV prezentowali 10 krajów, które w dniu 01.05.2004 r. staną się członkami Wspólnoty Europejskiej. Jury w składzie: przewodnicząca p. Danuta Pawlak, członkowie: Małgorzata Osińska, Zygmunt Jaśniał, Marek Pożarski, Piotr Barabasz zwiedzali gabinety lekcyjne, które przeobraziły się w kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Wędrówkę rozpoczęto od Litwy, następnie trasa wojaży wiodła przez Słowenię, Łotwę, Estonię, Węgry, Maltę, Słowację, Polskę, Czechy aż do słonecznego Cypru. Młodzież przygotowała informacje na temat prezentowanego kraju, które dotyczyły jego historii, symboli narodowych, systemu politycznego, walorów turystycznych, tradycji i obyczajów, wybitnych osobistości. Można było degustować przygotowane przez uczniów potrawy narodowe.

W dalszej części imprezy, na sali gimnastycznej odbyły się występy artystyczne polegające na zaprezentowaniu piosenki o kraju lub z kraju wstępującego do Unii Europejskiej oraz scenki reklamującej wylosowany wcześniej przez klasy kraj. Było wiele zabawnych sytuacji, szczególnie podczas występu uczniów z klasy IV b, których odważne stroje i dowcipne teksty wywołały salwę śmiechu i aplauz zgromadzonej publiczności.

Jury miało trudny orzech do zgryzienia, musiało zadecydować, które klasy wypadły w tej rywalizacji najlepiej. Wcześniej rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na plakat reklamujący kraje wstępujące do Wspólnoty oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i jej nowych państwach członkowskich. Po zsumowaniu punktów za wszystkie kategorie ogłoszono wyniki:

I miejsce zdobyła klasa I b – Litwa

II miejsce uzyskała klasa II a – Malta

III miejsce zajęła klasa IV a – Cypr.

Całość imprezy przygotował Szkolny Klub Europejski przy współpracy z Samorządem Uczniowskim pod opieką Doroty Bindugi – Wieczorek. Koordynatorem wszystkich działań była autorka tej relacji i zarazem opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego Ewa Wawrzyniak.

EW

Powiatowe  zmagania  młodzieży  ponadgimnazjalnej w LO na Leśnej 

Chęć sprawdzenia swoich umiejętności była pobudką do zorganizowania Powiatowych Konkursów  J.Niemieckiego i Matematyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myśliborskiego.

Na ofertę LO odpowiedziało 5 szkół. Finały konkursów odbyły się 15.04.2004 r.
 

Po rozwiązaniu przez uczestników testów, komisja wyłoniła zwycięzców
zawodów z:

j. niemieckiego:

I. Liśkiewicz Paweł – LO z ul.Leśnej w Barlinku (opiekun - A. Wirhanowicz)

II. Niećko Adriana – LO z ul.Leśnej w Barlinku (opiekun - A. Hoffmann)

III. Kurek Aleksandra – LO z ul.Leśnej w Barlinku (opiekun – A. Wirhanowicz)

III. Maciejewski Marcin – ZSP nr 2 (opiekun – M.Blezień)

 

matematyki:

I. 1)Patrzykąt Izabela – LO z ul.Leśnej w Barlinku (opiekun – M.Osińska)

    2)Piotr Szajda – LO z ul. Leśnej w Barlinku (opiekun – M.Osińska)

    3)Bartosik Maciej – ZSP nr 1 (opiekun – A. Żłób)

II. Pirczewski Marek – LO z ul. Leśnej (opiekun – M.Osińska)

III. Osóbka Grzegorz – LO z ul. Leśnej (opiekun – M.Osińska)

 

Zwycięzcom wręczono nagrody, a wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Organizatorzy (M.Osińska, P. Barabasz, A. Wirhanowicz, A.Hoffmann) zapewnili uczestnikom i ich opiekunom ciepły posiłek wraz z deserem.

Dziękujemy sponsorom, dzięki którym udział w tych konkursach mógł być uwieńczony wartościowymi nagrodami. Ich pomoc umożliwiła  przygotowanie odpowiedniej oprawy, konkursy nie sprowadziły się do zwykłej klasówki, a wszyscy odebraliśmy je jako prawdziwe zawody.

Nasze działania wsparli rzeczowo i finansowo: ESTO Sp. Z o.o., Panowie Edward Skałecki i Tadeusz Olszewski, AKUNUMA, F.H.U. „GEST”, PZT Elmat, P.W. FAKT, Int. Transport Jens Christian Siig, PHU „YANSAT”, Autoryzowany Przedstawiciel PLUS GSM, KODAK EXPRESS PHU „MAGDOR”, Zakład Fryzjerski - Romecka Sabina, Lech Zdunowski, Towarzystwo Miłosników Barlinka, Księgarnia „AGA” Anna Meisinger,Rada Rodziców przy ZSO w Barlinku, Księgarnia „CYMELIA” z Gorzowa Wlkp.


Dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom za trud wniesiony w przygotowanie do konkursów. Mamy nadzieję , że spotkamy się za rok, w kolejnej edycji Przedmiotowego Konkursu Powiatowego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Małgorzata Osińska -wicedyrektor LO

Arleta Wirhanowicz – nauczyciel j.niemieckiego w LO
 

„Zachodniopomorskie w zmysłach"

Dnia 20. marca br. odbyła się w Szczecinie piąta edycja konkursu „Zachodniopomorskie w zmysłach".

Dotąd był to konkurs wojewódzki, ale od tego roku uzyskał miano ogólnopolskiego. Tym milej nam poinformować czytelników „Echa Barlinka", że reprezentacja publicznego Gimnazjum nr 2, pod opieka państwa Ewy i pana Wojciecha Burzyńskich zajęła zaszczytne drugie miejsce na 46 szkół.

Konkurs ten był swoistymi targami naszego województwa. Każda szkoła prezentowała walory turystyczne swojego miasta i okolic. Nasza ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Staraliśmy się pokazać, iż wizyta w Barlinku może być ucztą dla wszystkich zmysłów.

Pieczę nad nami sprawowała Gęsiarka, która na ten dzień opuściła rynek miasta by nam kibicować (wcieliły się w nią Marta Jagodzińska i Anna Domaracka).

Specjalnie na te okazję przybył do nas pan Emanuel Lasker wraz z żoną (w tej roli Tomasz Dłużak i Paulina Hatłas).

Na tle naszego pięknego jeziora szumiały świerki z barlineckiego lasu, w którym skryły się zwierzęta (dziękujemy za nie Nadleśnictwu).

Odwiedzających częstowaliśmy orzechami i grzybkami wprost z naszej puszczy (serdecznie dzięki pani Elżbiecie Kander - były naprawdę pyszne!). Pozostałe uczestniczki (Monika Zduńczyk, Marzena Pępka, Marta Kwiatkowska, Aneta Budzikowska, Magdalena Walaszczyk i Patrycja Miksuła) serwowały świeży chlebek ze smalcem ufundowany przez państwa Bitel, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

O historii Barlinka i legendach z nim związanych opowiadały dwie prezenterki (Karina Jermak i Dorota Pająk).

Korzystając z okazji pragniemy złożyć gorące podziękowania także UMiG w Barlinku za dostarczenie nam ulotek i folderów o mieście, oraz pracownikom BOK „Panorama", w szczególności pani Brygidzie Liśkiewicz, za nieopisaną pomoc przy organizacji.

Najcieplejsze wyrazy uznania składamy państwu Ewie i Wojciechowi Burzyńskim, gdyż bez nich olbrzymiej pomocy i zaangażowania nie odnieślibyśmy tego sukcesu.

Dorota Pająk


Czy znasz swoje miasto?

26 marca w PG nr 2 odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o Barlinku. Konkurowały ze sobą dwie szkoły – PG nr 1 z Leśnej i PG nr 2 z Górnego Tarasu.

Każdy reprezentant z trzyosobowej drużyny odpowiadał indywidualnie na różne pytania, rozpoznawał obiekty na fotografiach, wyszukiwał miejsca na planie miasta, musiał wykazać się znajomością historii i dnia dzisiejszego Barlinka, ludzi tu żyjących kiedyś a także działających obecnie w samorządzie miejskim, w placówkach kultury, szkołach, organizacjach i instytucjach.

Konkurs był ciekawie zorganizowany i prowadzony przez Annę Mariańską, a pomagał jej Wojciech Burzyński. Niektóre pytania sprawiały uczestnikom konkursu trudności, szczególnie daty z dawnej historii, ale i dzień dzisiejszy też czasem przysparzał sporo kłopotów, bowiem młodzież nie przywiązuje wagi do nazwisk, stanowisk i różnych szczegółów, które mogą ulegać zmianom. Ale ogólnie drużyny wykazały się dużą wiedzą o swoim mieści i ludziach, zdobyły też pewne wiadomości, które wcześniej umknęły ich uwadze. Zwyciężyło PG nr z Leśnej – czyli goście. Gratuluję.

Konkurs historyczny

7 kwietnia uczniowie klas pierwszym PG nr 1 i nr 2 spotkali się na konkursie oceniającym ich wiedzę z historii starożytnej.

Zmagania obejmowały nie tylko odpowiedzi drużyn na pytania, a było tych pytań ponad 40 dla każdej drużyny, ale również oceniane były prace uczniów z tej dziedziny, czyli pomoce naukowe wykonane przez każdą szkołę, udział kibicujących kolegów przybyłych z transparentami i hasłami, a także wystawiane scenki parodiujące mity greckie.

Najbardziej napracowały się drużyny odpowiadające na pytania z różnych dziedzin życia starożytnych ludów – Egipcjan, Sumerów, Babiloczyków, Greków czy Rzymian, ale również i ludów azjatyckich.

Konkurs był świetnie przygotowany przez Jolantę Rybarczyk, której pomagały koleżanki historyczki. Wszyscy dobrze się bawili i podziwiali wiedzę uczestników. Niewielką różnicą punktów 72,5 do 71 zwyciężyli gospodarze, czyli PG nr 2. Gratuluję obu drużynom!

Z przyrodą i literaturą na Ty

To tytuł I Gminnego Konkursu, który w tym roku zapoczątkowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest ogromna ilość prac, jakie napłynęły od uczestników ze szkół podstawowych w Osinie, Płonnie, Mostkowie, a najwięcej z SP 4. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku konkurs będzie miał jeszcze większe powodzenie.

18 marca komisja w składzie: Jadwiga Drwięga, Elżbieta Trautman, Katarzyna Wawrzyniak i Grzegorz Przybylski oceniała prace i miała twardy orzech do zgryzienia. Po półtoragodzinnych obradach podzielono prace na dwie kategorie i grupy wiekowe.

W kategorii albumowej pierwsze miejsca przyznano Mai Maciejewskiej i Patrycji Górniak (obie z SP 4). Drugie miejsca zdobyły Kasia Kusztal i Agata Stasiak z SP 4 i Renata Staszko z SP Płonno. Trzecie miejsca przyznano: Paulinie Furmańskiej, Joannie Dmytruszewskiej i Kamili Wirhanowicz – wszystkie dzieczęta z SP 4.

W kategorii „Plakat” najlepsza okazała się Sonia Dowejko, drugie miejsce zajął Robert Jadowski a trzecie Joanna Łukaszewska – wszyscy także z SP 4.

W grupie najmłodszych uczestników konkursu nagrody otrzymali: Kacper Rajkowski, Bartosz Skatulski, Daria Komoda (wszyscy z Mostkowa) oraz Kamil Płociński z SP 4.

Uroczyste wręczenie nagród poprzedzone piosenką o Barlinku, autorstwa Władysława Kmiecika i recytacjami wierszy Mai Maciejewskiej w wykonaniu autorki i jej koleżanek, odbyło się 26 marca w obecności zaproszonych gości, opiekunów uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i sponsorów, którym organizatorzy osobiście dziękowali. Uroczystość uświetniło przedstawienie o Barlinku przygotowane przez uczniów klas czwartych i piątych pod kierunkiem Beaty Malinowskiej i Ewy Difort-Olejniczak. Były w nim sceny z życia Emanuela Laskera, budowa Młyna Wodnego pod nadzorem Henryka Toyte, sceny z czasów ostatniej wojny i odbudowy po wojnie, a także wypowiedź Romany Kaszczyc, która na początku lat sześćdziesiątych wybrała Barlinek z jego pięknym przyrodniczym otoczeniem na miejsce swojego życia.

Konkurs wraz z końcową uroczystością wymagał olbrzymiego zaangażowania wielu osób, a głównymi organizatorami były Małgorzata Kozar i Lidia Hajduk-Szymańska.

Jadwiga Drwięga

Dzień ziemi

W Szkole Podstawowej nr 4 ogłoszony został Międzyszkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczno-plastyczny. Ze względów organizacyjnych podzielony został na dwa etapy.

Do pierwszego - plastycznego noszącego nazwę „Śmieci źródłem inspiracji twórczej„ dzieci przygotowały prace z wykorzystaniem odpadów. Rozstrzygnięcie miało miejsce 16 kwietnia, a prace oceniały G. Bartkiewicz z BOK Panorama, J. Drwięga z Towarzystwa Miłośników Barlinka, M. Smorąg z PGK, D. Śnierzewska, E. Grzywna, J. Pająk nauczycielki z SP 4.Oto ocena prac W kategorii klas I – III: nagroda Sebastian Subocz z SP. Płonno – opiekun A. Kucharska. Wyróżnienia: Jakub Adamiec z SP. Dziedzice - opiekun M. Tumasz; Marta Szkodzińska z SP. 4 - opiekun A. Kozłowska; Paulina Wawrzyniak z SP Płonno – opiekun A.  Kucharska; Karolina Włodkowska z SP 4 - opiekun M. Szkudlarek

W kategorii klas IV – VI nagrody otrzymali: Karolina Kociemba, Marta Osiadacz, Alicja Bartkiewicz, Aleksandra Domaracka - uczennice z SP 4 opiekun E. Grzywna; Andżelika Kostrzewska z SP. Płonno - opiekun A. Kucharska. Wyróżnienia: Sonia Dowejko, Katarzyna Tomczyszn, Kamila Wirhanowicz, Amadeusz Czerwiński, Piotr Sujkowski, Natalia Plutowska, Anna Dupla, Patrycja Pawlak, Magdalena Wróbel, Damian Chmielecki, Alicja Podleś - opiekun E. Grzywna; Marlena Subocz z SP. Płonno - opiekun A. Kucharska.

Drugi etap konkursu pod hasłem „Nie da się władać przyrodą, nie będąc jej posłusznym” – F.A. Bagon odbył się w Dniu Ziemi, czyli 22 kwietnia. Do udziału w nim zgłosiło się 5 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z naszej gminy. Komisja w składzie­: D. Piontek z Nadleśnictwa Barlinek i G. Przybylski z BGPK oceniała test składający się z 25 pytań oraz 7 pytań różnych. Po podliczeniu punktacji I miejsce zajęła drużyna z SP.4 Barlinek w składzie: Ewa Dowejko, Joanna Dmytruszewska, Małgorzata Kaliszuk - opiekun M. Kozar; II drużyna z SP Dziedzice; III drużyna z SP 1 Barlinek; IV drużyna z SP Mostkowo; V drużyna z SP Płonno.

Następnie wręczone zostały dyplomy dla szkół i opiekunów oraz wspaniałe nagrody dla uczestników. Organizacją i przygotowaniem sali jak i całym konkursem zajęła się p. Jadwiga Pająk wraz z dziećmi ze Szkolnego Koła LOP przy SP 4. W przerwach zmagań konkursowych dzieci prezentowały wiersze S. Siarkiewicz nauczycielki biologii z Gryfina, w których przewijała się obawa o naszą Ziemię i o losy całej ludzkości. Były to: „Koszmarny sen” i „Ziemia”, ale też optymistyczna piosenka „Czas radości”. Cała uroczystość nie byłaby tak atrakcyjna gdyby nie fundatorzy nagród. A byli to: UMiG w Barlinku, Nadleśnictwo Barlinek, „Metpol” Barlinek, „Barlinek S.A.”, „Spółka Wodna Płonia”, Firma „Dorpol” Barlinek, PGK Barlinek.

Na zakończenie wrócę jeszcze do pytań. Okazało się, że to, które zdaniem organizatorów miało być najłatwiejsze, sprawiło najwięcej kłopotów. Polegało ono na rozpoznaniu dwóch ziół i podaniu jednego przysłowia z nimi związanego. Ziołami były mięta i rumianek, a przysłowie „Czuć miętę przez rumianek”. Jedna z drużyn sprytnie wybrnęła z tego zadania układając własne przysłowie „ Rumianek i mięta to rzecz święta”. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich i do spotkania w roku przyszłym.

GP