Prasowe spotkanie

30 marca br. W siedzibie Towarzystwa Miłośników Barlinka odbyło się spotkanie przedstawicieli prasy lokalnej z rzecznikiem prasowym Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie Andrzejem Palmirskim.

W zebraniu udział wzięli: Lucyna Rutkowska i Janina Tylman z Dębna – redagujące Merkuriusza Dębnowskiego w języku polskim i niemieckim, Robert Ryss – wydawca i redaktor naczelny prywatnej Gazety Chojeńskiej oraz reprezentujący Echo Barlinka Krzysztof Kędzior – red. Nacz., Jadwiga Drwięga – wydawca oraz Urszula Berlińska.

A.Palmirski zachęcał do korzystania ze stron internetowych Urzędu Marszałkowskiego, gdzie znajduje się ogromna ilość ciekawych informacji związanych z naszym przystąpieniem do UE, m.in. o korzystaniu z SAPARD-u. Rozmawialiśmy o tym, jakie oczekiwania ma prasa lokalna od UM.

Bardzo istotnym pytaniem było – Na ile służby marszałkowskie mogą pomóc prasie w ciągłym iskrzeniu i konfliktach z władzą samorządową, niezależnie od jej politycznego charakteru. Z wymiany doświadczeń i uwag stwierdzić trzeba, że prasa lokalna ma charakter wieloraki, gdyż porusza zagadnienia wielotematyczne z różnych dziedzin życia małych ojczyzna, nie stanowi prasy specjalistycznej, a szerokie spektrum informacji i wiedzy o życiu lokalnej społeczności. I tak jak o dotyczy prasy ogólnokrajowej, boryka się często z trudnościami w dochodzeniu źródeł informacji, naraża się na ostrą krytykę, często przerysowuje osiągnięcia, ma ograniczoną swobodę pisania w przypadkach zależności od samorządu.

Mimo wszystko rozwój i znaczenie prasy lokalnej stało się niekwestionowane i bez niej dzisiaj nie może istnieć rzeczywistość prowincji, która nabiera bardzo dużego znaczenia. Lokalna prasa staje się sumieniem środowiska i tym będzie ono czystsze, im więcej w niej prawdy i obiektywizmu, na co liczą przede wszystkim Czytelnicy, bo to dla nich są gazety.

Myślę, że dobrą myślą jest zorganizowanie spotkania dziennikarzy z najbliższych sąsiednich miejscowości, w których ukazuje się prasa lokalna. Oj będzie o czym pomówić!

Urszula Berlińska