List posłanki Bożeny Kozłowskiej

 

Redakcja otrzymała list posłanki na Sejm RP Bożeny Kozłowskiej, który poniżej publikujemy.

 

Jestem zażenowana wypowiedziami radnego powiatu Bolesława Bortnowskiego i starosty myśliborskiego Janusza Winiarczyka na mój temat, które wygłoszono w trakcie sesji Rady Powiatu w dyskusji na temat likwidacji LO przy ulicy Leśnej.
 

Poglądy pana Bortnowskiego, że kwestia obrony dobrej szkoły, jaką jest bez wątpliwości LO przy ulicy Leśnej i opinia, że istnieje jakaś koalicja w tej sprawie między SLD a mną - jako reprezentantką Samoobrony, ośmieszają tego pana, tym bardziej, że od półtora roku nie należę do Klubu Parlamentarnego Samoobrony RP. Fakt, że korzystam z pomocy doświadczonego doradcy i samorządowca jakim jest pan Stanisław Opatowicz, nie daje podstaw do takich twierdzeń.
 

Jestem głęboko zgorszona faktem, że dwaj radni powiatu, panowie: Bolesław Bortnowski i Mieczysław Pyciak, którzy reprezentują naszą Gminę nie głosowali przeciwko likwidacji LO – wstyd panowie !
 

Oświadczam, że zrobiłam wszystko, aby nie dopuścić do likwidacji LO.

Odbyłam w tej sprawie mnóstwo rozmów ze starostą, parlamentarzystami zachodniopomorskimi, wojewodą i marszałkiem województwa, wielokrotnie z kuratorem oświaty – uzyskując obietnicę, że LO przy ulicy Leśnej zostanie zachowane. Podjęłam interwencję u Ministra Edukacji Narodowej a nawet Premiera RP.
 

Zarzut starosty, że nie udzieliłam pomocy starostwu jest równie absurdalny.

Deklarowałam, że w przypadku nie zlikwidowania LO, pomogę w załatwieniu dotacji MEN-u na termoizolację internatu ZSP nr 1. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałam wniosku w tej sprawie. O tej propozycji informowałam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Edwarda Sznabowicza.
 

Informuję także, że podejmuję działania dla wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz  jednostki OSP w Barlinku, co może potwierdzić Komendant Powiatowy PSP RP.                                            
                                                                                             

Ogromnie żałuję, że dla zagrożonych finansów powiatu zlikwidowano dobrą szkołę, jaką jest LO przy ulicy Leśnej w Barlinku.
 

Poseł na Sejm RP:

Bożena Kozłowska