Unia i co dalej? Cz. 3 

Jeśli się powiedziało “A”, trzeba powiedzieć także “B”. Wiem, że nie zadowolę potrzeby na wiedzę o wkładzie naszego miasta i gminy w kształtowanie wzajemnych stosunków z partnerami Europy Zachodniej w przedmiocie naszego wstąpienia do Unii Europejskiej zarówno naszego środowiska, w szerokim tego słowa znaczeniu, jak i poszczególne jednostki organizacyjne oraz osoby zasługujące na to, aby szerzej o nich w tym cyklu napisać. Jest to bowiem temat rzeka, więc jeśli nie spełnię w 100 % ich oczekiwań, proszę o wybaczenie. Zasługi położone w tej dziedzinie znajdują swoje miejsce w szczegółowych materiałach informacyjnych podawanych na bieżąco przez naszą gazetę. Rozpoczynając ten cykl, nie zdawałem sobie sprawy jak szeroki jest to materiał, dopiero w trakcie pisania ujawnił się jego ogrom. Automatycznie muszę – niestety – ograniczyć się do uogólnionych danych, co niniejszym kontynuuję.

Niezmiernie szeroki jest nasz wkład w przygotowanie gruntu w zakresie uczestnictwa w funkcjonowaniu współpracy gdy chodzi o wymianę kulturalną. Realizujemy ją od dawna na tym gruncie w wielu formach. Dotyczy to zarówno najbliższych sąsiadów – Niemców, jak i tych z drugiej strony Bałtyku – Szwedów: gmina Eksjö, z którą podpisaliśmy umowę partnerską 14 września 1996 roku oraz Francuzów, związanych z nami umową podpisaną w Courriéres w dniu 4 czerwca 1998 roku.

Nie do przecenienia jest wkład Chóru HALKA w proces wymiany kulturalnej zarówno jeśli chodzi o Niemcy jak i Szwecję. Rozpoczęło się to wszystko na dobre udziałem chóru w “Dniach Schneverdingen” w Barlinku, które uświetniły swoim koncertem zarówno zespoły z Niemiec jak i nasz chór HALKA. Później był rewanż na 25-lecie Stowarzyszenia HARMONIKA. Chór jedzie do Niemiec, by w Domu Kultury w Follingsbostel uczestniczyć w wielkim koncercie pn. “Przybywają międzynarodowi muzykanci”. Następnego dnia chór występuje w hali koncertowej w Schneverdingen, właśnie z okazji 25-lecia HARMONIKI, a potem, w ostatnim dniu pobytu – koncert w kościele w Walsrode. Wszystko to zaowocowało stałą współpracą i wzajemnymi koncertami zarówno w okresie DNI BARLINKA, jak i DNI SCHNEVERDINGEN oraz przyjmowaniu partnerów niemieckich przy innych okazjach jak np. na 5-lecie Chóru HALKA. Jeśli chodzi o Niemcy to nie wszystko, bo chór uczestniczył z dużym powodzeniem w “Niemiecko-Polskich Dniach Muzyki” w Gartz.

Wyszczególnione dotąd suche, konkretne wydarzenia - koncerty i różnorodne formy współpracy partnerskiej, to tylko część wielkiej sprawy kształtującej wzajemne zrozumienie dla historii naszych ziem, społeczeństw, tradycji. Doskonałym podkreśleniem tego jest Kamień-pomnik Pamięci dla uczczenia byłych niemieckich mieszkańców Barlinka, który powstał na starym cmentarzu z inicjatywy wspomnianego już Ulricha Lange jak też władz naszego samorządu. W podobny sposób przy udziale p. Ireneusza Zagaty – kierownika artystycznego Chóru HALKA powstały miejsca Krzyże-pamięci w Karsku i Nowogródku. Jak widać, bardzo istotne jest tworzenie po obu stronach odpowiedniej atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zrozumieniu i tolerancji. Ale z kontaktów tych rodzą się także kontakty rodzinne i indywidualne, rodzą się przyjaźnie. Inicjatywy polityków są cenne, ale są zbyt rzadkie i mają charakter świąteczny, stąd potrzeba wypełnienia ich współpracą grup tematycznych, wiekowych, rodzinnych i indywidualnych.

Będąc przy temacie współpracy kulturalnej, nie sposób sięgnąć do działalności twórczej artystki Romany Kaszczyc. Pominąwszy jej działalność w szerokim tego słowa znaczeniu tu, na miejscu, należy odnotować jej wkład w promocję naszego miasta na obszernym polu twórczości i wystawiennictwa trwającego od wielu już lat. A więc w latach 70. i 80. udział jej prac w Światowym Konkursie Ceramiki Artystycznej w Faenzie we Włoszech, jej wystawa indywidualna w Neapolu, a także udział w wystawie w Bremen, albo udział w Światowym Biennale Ceramiki Artystycznej w Valluris we Francji.

Odnosząc się do współczesności, to wystawa w Ośrodku Kultury Polskiej w Lipsku w Międzynarodowych Targach Książki i spotkania autorskie z czytelnikami “Duchów z puszczy rodem” wydanych w języku niemieckim, wystawa ilustracji i spotkania autorskie w Domu Literatury w Rostock`u, cztery wystawy oraz dwa spotkania autorskie w Galerii Junge Kunst i Galerii “B” w Frankfurcie n/O, a w Pasewalk wystawa i spotkanie autorskie w Ratuszu, dwie wystawy i 2 spotkania autorskie w Schneverdingen oraz spotkanie autorskie w Lucknitz. Dodajmy do tego jeszcze wystawę w Eksjö, to ten dorobek wcale nie jest taki mały.

Nie bądźmy przesadni, ale również nie bądźmy nadzwyczaj skromni, bo trwałe i częste kontakty z naszymi partnerami przynoszą obu stronom dostrzegalne korzyści. Swój udział ma tutaj nasze Muzeum Regionalne. Proszę bardzo: 1994 rok – prezentacja I ekspozycji Emanuela Laskera i podarowanie jej Muzeum  Regionalnemu, prezent Schneverdingen dla tegoż muzeum w postaci dużego obrazu w ozdobnych, drewnianych ramach ilustrujący tenże region, systematyczne powiększanie zbioru fotografii dotyczących wizerunku starego Barlinka, ofiarowanie muzeum makiety b. dworca kolejowego i 2 dioram, częste wizyty gości z Niemiec i Szwecji zarówno dorosłych jak i młodzieży, udział artystki p. Dietlund ze Schneverdingen w plenerze malarskim oraz po jednym artyście ze Szwecji i Anglii. Wcale nie małą kolekcję pamiątek po Emanuelu Laskerze posiada nasze muzeum jako trwałą ekspozycję, towarzyszącą na co dzień, jak i z okazji odbywających się w Barlinku corocznych Międzynarodowych Turniejów Szachowych im. Emanuela Laskera, tego nie pokonanego jeszcze do tej pory szachistę w ilości 27 kolejno zdobytych tytułów Mistrza Świata i wątpliwie czy wobec komercjalizacji tej dyscypliny, jego rekord będzie kiedykolwiek pobity

Jeśli weszliśmy na tematy sportowe, to obowiązkiem naszym jest odnotowanie współpracy również w tej dziedzinie. Dotyczy ona przede wszystkim Barlineckiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Pogoń. A wyraża się kontaktami w sferze spotkań młodzieżowych grup piłkarskich zarówno z młodzieżą ze Schneverdingen jak i z Eksjö. Szóstego marca 2003 r. spotkały się z naszymi działaczami min. pp. Jerzym Bitel, Bogusławem Bartoszem i Kazimierzem Hoffmannem   panie z zaprzyjaźnionych miast:  Dorit Siebenbrodt ze Schneverdingen, a z Eksjö  Brigitta EEK-Hofman, aby opracować i następnie realizować porozumienie w zakresie turystyki. Zaowocowało to wypracowanym wspólnie projektem “Szukamy drogi poznania i promocji”. Pozostaje nam tylko ufać, że ten projekt stanie się realny w swojej treści. Cdn

WK