Termomodernizacje BTBS

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku wykonało kolejne zadanie termomodernizacyjne budynku z zasobów wspólnot mieszkaniowych, których jest administratorem.

Po pozytywnych doświadczeniach nabytych w trakcie przeprowadzonych w latach ubiegłych, termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 5., Koziej 8 i 9, Niepodległości 14, Zarząd TBS zaproponował wykonanie termomodernizacji budynku właścicielom lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Polskiej 2 w Barlinku. Zakres prac obejmował: opracowanie audytu energetycznego, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu piwnic, regulację c.o., wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych. W trakcie termomodernizacji dodatkowo wykonano estetyczne zadaszenia wejść do klatek schodowych budynku, a wejścia wyłożono płytkami lastriko. Odnowione zostały ściany klatek schodowych. Budynek przyciąga wzrok nową elewacją, która znacznie poprawiła jego estetykę, a tym samym estetykę miasta poprzez swoje położenie w centrum Barlinka.

Termomodernizacja w połączeniu z zastosowanym wcześniej opomiarowaniem zużycia ciepła w lokalach mieszkalnych, przyniesie właścicielom  przede wszystkim wymierne efekty w postaci zmniejszenia kosztów zużycia ciepła o około 50%. Należy podkreślić, że przeprowadzenie termomodernizacji budynku przy ul. Armii Polskiej 2 było możliwe dzięki zrozumieniu przez właścicieli wszystkich korzyści wynikających z termomodernizacji oraz ich stuprocentowej aprobacie dla planowanego przedsięwzięcia.

Na realizację zadania zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjny kredyt termomodernizacyjny w wysokości 80 % kosztu zadania. Pozostałe 20% pochodziło ze środków finansowych zgromadzonych przez właścicieli na funduszu remontowym. Na powyższe przedsięwzięcie BGK przyznał premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wartości zadania, co miało znaczny wpływ na obniżenie całkowitego kosztu zrealizowanego zadania.

Warto też dodać, że wiele wspólnot podniosło wysokość odpisu remontowego do wysokości 1 zł, a niektóre do 1,50 lub nawet 2 zł, aby szybciej zgromadzić środki na niezbędne remonty bądź termomodernizację.

Prezes BTBS Elżbieta Walczyńska apeluje do udziału w zebraniach wspólnot, które odbędą się do końca marca oraz do podejmowania kolejnych decyzji w sprawie poprawy warunków mieszkaniowych.

OS