Bezpieczne dziecko

W lutym w Przedszkolu Miejskim nr 1 w ramach programu profilaktyki “Powiedz nie, odejdź, poinformuj” odbyło się spotkanie z pracownikami barlineckiego komisariatu policji. Przybyli na nie komendant Sławomir Koruc, sierżant sztab. Jerzy Symela oraz st. post. Albert Wałęka – policjant do spraw nieletnich i patologii.

Spotkanie opierało się nie tylko na prezentacji akcesoriów policyjnych, które zawsze wzbudzają największy entuzjazm, ale przede wszystkim na przekazaniu bardzo ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas zabawy na podwórkach, poruszaniu się po ulicach jak również niebezpieczeństw zagrażającym dzieciom ze strony osób działających na ich szkodę. Policjanci zaprezentowali sposoby unikania oraz rozwiązywania kłopotów, gdyby zaistniały.

W realizowaniu zadań służbowych policja napotyka na duże trudności finansowe. Jednak mimo to dzieci otrzymały upominki w postaci książeczek edukacyjnych “Bezpieczne dziecko”, w których w myśl zasady “Lepiej zapobiegać niż ratować” zostały omówione sytuacje mające zasygnalizować dzieciom istniejące problemy. Książeczki te policja uzyskała poprzez nawiązanie współpracy ze towarzyszeniem Mandat Zaufania Biuro Popularyzacji Bezpieczeństwa oddział w Szczecinie, którego działalność finansowana jest z wpłat sponsorskich wspierających program “Edukacja – Kultura – Bezpieczeństwo”.

Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie pracownikom Komisariatu Policji w Barlinku za zaangażowanie w podnoszeniu wiedzy i świadomości dzieci.

Teresa Woźniak